09/07/2010

Việc sát nhập các doanh nghiệp vận tải của VINASHIN vào VINALINES theo Quyết định 926/QĐ-TTG của Thủ tướng là trường hợp tập trung kinh tế bị cấm

Hà Đình Sơn

image Theo quyết định 926/QĐ-TTg ngày 18/6/2010 trong số các doanh nghiệp được điều chuyển về Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) có Công ty Vận tải Biển Đông, Công ty TNHH 1 thành viên Vận tải Viễn Dương Vinashin, phần vốn góp của Tập đoàn Vinashin trong các doanh nghiệp vận tải biển khác. Thời gian bàn giao từ 1/7/2010 và kết thúc quý 3/2010.

Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 quy định:

“Điều 166. Chuyển đổi công ty nhà nước

1. Thực hiện theo lộ trình chuyển đổi hằng năm, nhưng chậm nhất trong thời hạn bốn năm kể từ ngày Luật này có hiệu lực, các công ty nhà nước thành lập theo quy định của Luật doanh nghiệp nhà nước năm 2003 phải chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần theo quy định của Luật này.

Điều 171. Hiệu lực thi hành

1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2006”.

Như vậy đúng với cam kết WTO, kể từ ngày 1/7/2010, Luật Doanh nghiệp nhà nước hết hiệu lực, các công ty nhà nước sẽ chuyển đổi sang hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. Từ nay các doanh nghiệp bất kể thuộc thành phần kinh tế nào đều phải theo một luật chơi chung.

Cũng theo Luật Doanh nghiệp 2005, doanh nghiệp chỉ có 04 loại hình: Điều 38, 63 – Công ty TNHH; Điều 77 – Công ty cổ phần; Điều 130 – Công ty hợp danh; Điều 141- Doanh nghiệp tư nhân. Ngoài ra không còn loại hình doanh nghiệp nào khác. Để chấp hành Luật Doanh nghiệp 2005, trong tháng 6/2010 đồng loạt các công ty mẹ tức các tập đoàn kinh tế nhà nước, các tổng công ty nhà nước đã đồng loạt chuyển sang loại hình doanh nghiệp - công ty TNHH một thành viên, là một loại của công ty TNHH, để cán đích trước 01/7/2010.

Luật cạnh tranh ngày 03/12/2004, có hiệu lực từ 01/7/2005 quy định:

“Điều 18. Trường hợp tập trung kinh tế bị cấm

Cấm tập trung kinh tế nếu thị phần kết hợp của các doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế chiếm trên 50% trên thị trường liên quan, trừ trường hợp quy định tại Điều 19 của Luật này hoặc trường hợp doanh nghiệp sau khi thực hiện tập trung kinh tế vẫn thuộc loại doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của pháp luật.

Điều 19. Trường hợp miễn trừ đối với tập trung kinh tế bị cấm

Tập trung kinh tế bị cấm quy định tại Điều 18 của Luật này có thể được xem xét miễn trừ trong các trường hợp sau đây:

1. Một hoặc nhiều bên tham gia tập trung kinh tế đang trong nguy cơ bị giải thể hoặc lâm vào tình trạng phá sản;

2. Việc tập trung kinh tế có tác dụng mở rộng xuất khẩu hoặc góp phần phát triển kinh tế - xã hội, tiến bộ kỹ thuật, công nghệ”.

Theo Thông cáo báo chí số 4401/BGTVT-VP v/v Tái cơ cấu Tập đoàn Vinashin ngày 01/7/2010 của Bộ Giao thông vận tải là để “duy trì, phát triển ngành công nghiệp cơ khí đóng, sửa chữa tàu biển; khai thác sử dụng có hiệu quả các dự án, các năng lực sản xuất kinh doanh đã và đang đầu tư; không để ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động của các tổ chức tín dụng”. Nghĩa là mục đích tái cơ cấu Tập đoàn Vinashin không thuộc trường hợp miễn trừ của Điều 19, Luật cạnh tranh.

“Điều 16. Tập trung kinh tế

Tập trung kinh tế là hành vi của doanh nghiệp bao gồm:

1. Sáp nhập doanh nghiệp;

2. Hợp nhất doanh nghiệp;

3. Mua lại doanh nghiệp;

4. Liên doanh giữa các doanh nghiệp;

5. Các hành vi tập trung kinh tế khác theo quy định của pháp luật”.

Theo báo Công thương điện tử, 18:04:00 28/4/2010:

Vinalines chiếm 50% thị phần vận tải hàng hải nội địa

clip_image002

Ảnh minh họa: internet

Sau 15 năm hoạt động, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) đã trở thành một thương hiệu vận tải số một trong nước và có uy tín cao tại thị trường khu vực cũng như trên thế giới với đội tàu lên tới 150 chiếc có tổng trọng tải 2,7 triệu tấn.

Công thương - Là một tổng công ty lớn hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực vận tải biển, khai thác cảng và dịch vụ hàng hải, Vinalines đã phát huy vai trò của mình trong việc làm đầu mối giao dịch, tìm kiếm nguồn tài chính cho chương trình đầu tư phát triển đội tàu của mình. Bên cạnh đó, Tổng công ty cũng có nhiều giải pháp nâng cao công suất xếp dỡ, rút ngắn thời gian làm hàng, giảm thời gian chờ tàu để tiết kiệm chi phí cho khách hàng. Với 12 công ty vận tải biển, Vinalines đã chiếm 43% tải trọng của đội tàu quốc gia và 50% thị phần vận tải hàng nội địa.

Như vậy, việc chuyển các doanh nghiệp vận tải và phần vốn góp trong các doanh nghiệp vận tải của Vinashin vào Vinalines sẽ làm cho thị phần vận tải hàng nội địa của Vinalines vượt quá 50%, là trường hợp tập trung kinh tế bị cấm.

Hà Nội, ngày 07/7/2010

HĐS

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Số: 4401/BGTVT-VP

V/v: Tái cơ cấu Tập đoàn Vinashin

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày  01  tháng 7 năm 2010

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Ngày 18 tháng 6 năm 2010, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 926/QĐ-TTg về việc tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam. Trong những ngày vừa qua, trên một số phương tiện thông tin đại chúng có đăng tải một số thông tin về vấn đề này. Bộ Giao thông vận tải và Tập đoàn Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam xin thông báo như sau:

Phát triển ngành cơ khí chế tạo, trong đó cơ khí đóng tàu là một trọng điểm và định hướng chiến lược của Đảng và Nhà nước ta trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; góp phần phát triển kinh tế biển và thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc phòng theo Nghị quyết Trung ương IV Khoá X.

Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam được thành lập từ năm 1996 với vốn điều lệ chỉ hơn 100 tỷ đồng, công nghệ lạc hậu, thị trường nhỏ bé, nay đã phát triển thành Tập đoàn kinh tế mạnh về cơ khí chế tạo (công nghiệp đóng tàu). Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong chiến lược công nghiệp đóng tàu, Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam đã có bước phát triển khá nhanh về năng lực đóng mới và sửa chữa tàu biển. Thị trường đóng tàu được mở rộng, đưa Việt Nam thành một quốc gia phát triển trong lĩnh vực đóng tàu. Năng lực chế tạo trong lĩnh vực đóng mới tàu biển phát triển vượt bậc, từ chỗ mới đóng tàu 1.000 DWT qua thời gian ngắn đã đóng được tàu trên 100.000 DWT, tàu chở dầu thô từ 100.000 đến 300.000 tấn, tàu chuyên dùng chở hàng ngàn ô tô, kho nổi chứa xuất dầu; trình độ kỹ thuật công nghệ của các ngành công nghiệp phụ trợ cũng có bước phát triển...

Tuy nhiên, khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới từ giữa năm 2008 đã tác động mạnh mẽ đến mọi mặt của đời sống xã hội trong đó nhiều ngân hàng bị phá sản, vận tải giảm sút nghiêm trọng... đã ảnh hưởng nặng nề đến Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam gây ra khó khăn về tài chính, không huy động được nguồn vốn vay nước ngoài, cam kết vốn của một số ngân hàng và tổ chức tài chính trong nước bị huỷ... dẫn đến không đảm bảo bố trí đủ nguồn vốn cho các dự án đầu tư đang thực hiện; mặt khác rất nhiều chủ tàu gặp khó khăn về tài chính (do các ngân hàng đã cam kết nhưng sau đó từ chối tài trợ) đã đề nghị huỷ hợp đồng, giãn tiến độ đóng tàu cũng như giãn thời gian thanh toán…; cộng với những nguyên nhân chủ quan như: đầu tư dàn trải, quản lý dự án, công nợ, dòng tiền... còn hạn chế, hệ thống quản lý có nhiều khâu chưa theo kịp và thích ứng nhanh với tình hình biến động khủng hoảng nên họat động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Tập đoàn rơi vào tình trạng rất khó khăn, phải khẩn trương, kiên quyết cơ cấu lại, cả về tổ chức sản xuất kinh doanh, đầu tư tài chính, với yêu cầu là: duy trì, phát triển ngành công nghiệp cơ khí đóng, sửa chữa tàu biển; khai thác sử dụng có hiệu quả các dự án, các năng lực sản xuất kinh doanh đã và đang đầu tư; không để ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Để triển khai chủ trương này, ngày 18 tháng 6 năm 2010, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 926/QĐ-TTg về việc tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam. Ngày 21/6/2010, Bộ GTVT và Văn phòng Chính phủ đã có buổi làm việc với Tập đoàn Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam để triển khai Quyết định này. Bộ yêu cầu Tập đoàn phải duy trì hoạt động bình thường của các cơ sở mà Tập đoàn đang quản lý và chuyển giao ngay các cơ sở theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Với trách nhiệm là cơ quan quản lý nhà nước ngành, Bộ GTVT sẽ kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn Tập đoàn triển khai nghiêm Quyết định của Thủ tướng Chính phủ cũng như phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành có liên quan để giúp Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, những doanh nghiệp và dự án dở dang tại các ngành nghề không gắn với ngành nghề sản xuất kinh doanh chính (là đóng tàu và công nghiệp phụ trợ): như vận tải biển, xây dựng các cảng và khu công nghiệp..., các công ty không thật cần thiết trong chiến lược phát triển của Tập đoàn mà trong điều kiện khó khăn hiện nay Tập đoàn Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam chưa có điều kiện hoàn thiện, thì được chuyển giao cho các doanh nghiệp khác phù hợp và có điều kiện hơn để có quản lý, đầu tư, khai thác có hiệu quả. Điều này cũng tạo điều kiện cho Tập đoàn giảm nợ và bổ sung nguồn vốn vào các dự án đóng tàu hiện nay.

Thủ tướng Chính phủ cũng đã chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan, Tập đoàn Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu tài chính của Tập đoàn, gắn với kế hoạch sản xuất kinh doanh - tài chính tổng thể của Tập đoàn; giải quyết hoặc báo cáo đề xuất biện pháp giải quyết khi vượt thẩm quyền, hoàn thành tốt mục tiêu chiến lược phát triển ngành công nghiệp tàu thuỷ, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm việc làm cho người lao động.

Tập đoàn cũng đã triển khai nghiêm túc ngay chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Ngày 22 tháng 6 năm 2010, Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam đã ban hành Nghị quyết liên tịch của Đảng uỷ và Hội đồng quản trị để đề ra các biện pháp nhanh chóng thực hiện chủ trương trên, ổn định sản xuất, cố gắng tập trung giữ vững thị trường, nhằm mục tiêu vượt qua khó khăn và từng bước phát triển ngành công nghiệp tàu thuỷ, góp phần bảo đảm an ninh quốc phòng, đảm bảo việc làm cho hàng chục ngàn lao động.

Bộ GTVT và Tập đoàn Vinashin trân trọng đề nghị các cơ quan báo chí chung sức, đồng lòng giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn, ổn định tình hình sản xuất, kinh doanh, giữ vững và tiếp tục phát triển uy tín, thương hiệu của Tập đoàn trong nước và trên trường quốc tế, góp phần phát triển ngành công nghiệp tàu thủy Việt Nam và đạt được mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế biển mà Đảng và Nhà nước đã đề ra.

Nơi nhận:

- Các cơ quan thông tin báo chí; TL. BỘ TRƯỞNG

CHÁNH VĂN PHÒNG

NGƯỜI PHÁT NGÔN CỦA BỘ TRƯỞNG

(đã ký)

Nguyễn Văn Công

- Văn phòng Chính phủ;

- Ban Tuyên giáo TW;

- Bộ TTTT, Cục Báo chí (Bộ TTTT);

- Bộ trưởng (để b/c);

- Các Thứ trưởng (để b/c);

- Lưu VT - TTTT.

HT Mạng Bauxite Việt Nam biên tập