13/12/2010

THÔNG BÁO KHẨN

Thông báo: boxitvn.net đã an toàn

Vừa qua tin tặc đã đột nhập vào trang mạng boxitvn.net, đưa lên 5 bài không nằm trong số những bài được người điều hành duyệt. Vấn đề chưa phải là nội dung của 5 bài này, mà quan trọng hơn rất nhiều, là tin tặc đã nắm một phần quyền điều khiển trang mạng.

Xin vui mừng thông báo với bạn đọc rằng ngay sau khi phát hiện sự kiện trên, chúng tôi đã tiến hành rà soát những lỗ hổng bảo mật và nay đã làm chủ hoàn toàn trang mạng boxitvn.net

Bauxite Việt Nam