15/03/2011

THÔNG CÁO BÁO CHÍ / YÊU CẦU PHÓNG THÍCH NGAY

clip_image001

Ngày 15 tháng 3 năm 2011

YÊU CẦU PHÓNG THÍCH NGAY ÔNG CÙ HUY HÀ VŨ DỰ KIẾN SẼ RA TÒA VÀO NGÀY 24 THÁNG 3

Trung tâm Luật Bảo vệ Môi trường (EDLC) được biết phiên tòa xét xử ông Cù Huy Hà Vũ, một nhà bảo vệ môi trường đang bị cầm tù từ ngày 5 tháng 11 năm 2100, dự kiến sẽ tiến hành vào ngày 24 tháng 3 năm 2011 tại Tòa án Nhân dân Hà Nội. EDLC lo ngại vụ án này không được xét xử công bằng, bởi vì chính vụ bắt giam đã là trái pháp luật và không công bằng như thế. Như đã trình bày trong bản tóm tắt hồ sơ góp ý pháp lý cho tòa do EDLC gửi đến Tòa án Nhân dân Hà Nội gần đây (đính kèm), việc bắt giữ ông Vũ và cáo buộc ông là việc làm tùy tiện, xâm phạm đến các quyền con người đã được quốc tế công nhận, là quyền tự do ngôn luận và quyền không bị giam cầm vô cớ, theo Công ước Quốc tế về quyền dân sự và chính trị, mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết tôn trọng. EDLC thúc giục nhà cầm quyền Việt Nam chấm dứt việc ngược đãi ông Cù Huy Hà Vũ bằng cách phóng thích ông ngay lập tức và xóa bỏ vô điều kiện mọi cáo buộc chống lại ông. 

Lewis Gordon

Giám đốc Điều hành

Đính kèm:

 • Bản tóm tắt hồ sơ góp ý cho tòa (Amicus curiae) do EDLC soạn thảo gửi Tòa án Nhân dân Hà Nội

Bản dịch của BVN.

 • Nguyên văn Thông cáo báo chí

  clip_image001[6]

  PRESS RELEASE/ FOR IMMEDIATE RELEASE

  March 15, 2011

  REQUEST FOR THE IMMEDIATE RELEASE OF CU HUY HA VU SCHEDULED TO STAND TRIAL BY MARCH 24

  The Environmental Defender Law Center (EDLC) has learned that the trial of Mr. Cu Huy Ha Vu, an environmental advocate held in prison since November 5, 2010, has been scheduled to take place on March 24, 2011 at the People´s Court of Hanoi. EDLC fears that this will not be a fair trial, for the same reasons that the imprisonment itself is unlawful and unfair. As described in the legal brief recently submitted by EDLC to the People’s Court of Hanoi (attached hereto), the arrest of Mr. Vu and the charges against him are arbitrary and violate his internationally-recognized human rights to freedom of expression and freedom from arbitrary detention under the International Covenant on Civil and Political Rights, which the government of Vietnam has committed to respect. EDLC urges the Vietnamese authorities to end its persecution of Cu Huy Ha Vu by releasing him immediately and unconditionally dismissing all charges against him. 

  Lewis Gordon

  Executive Director

  Attached files:

  • Amicus curiae (friend of the court) brief filed by EDLC with the People´s Court of Hanoi