11/04/2011

Các lão tướng cải chính

clip_image001

Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh vừa đề nghị Nguyễn Xuân Diện-Blog đăng bản Cải chính của Ông và các cán bộ lão thành cách mạng, tướng lĩnh cao cấp, nguyên văn:

Cải chính

Mặc dầu chúng tôi không đồng tình với cách bắt luật sư Cù Huy Hà Vũ và phiên tòa xét xử anh ấy hôm 4/4/2011 nhưng chúng tôi phản đối ai đó đã đưa lên trang mạng với tiêu đề quá lố là: "Xét xử tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ là xét xử cả một dân tộc", bên dưới tự tiện ghi tên 30 cán bộ lão thành và tướng tá chúng tôi.

Một lần nữa chúng tôi tuyên bố là trang mạng đó là mạo danh chúng tôi.

9/4/2011

Thay mặt 29 đồng chí,

Nguyễn Trọng Vĩnh

Lão thành Cách mạng

(Đã ký)

Nguồn: Nguyenxuandien.blogspot.com