18/09/2011

Từ trong nhà tù, vận dụng ký ức, Cù Huy Hà Vũ vẽ chân dung mừng thọ Đại tướng Võ Nguyên Giáp 100 tuổi

Kính gửi Quý Báo,

Đầu tháng 9 vừa qua, gia đình vào thăm TS Cù Huy Hà Vũ tại Trại số 05 Bộ Công an - Yên Định - Thanh Hóa. TS Vũ đã gửi bức họa vẽ mừng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tròn 100 tuổi (25/8/2011). Tuy có muộn vì điều kiện không cho phép gửi ra đúng ngày sinh Đại tướng, nhưng gia đình cũng mong Quý Báo cho đăng lên để độc giả hiểu được tấm lòng của anh chúng tôi đối với người hiện là biểu tượng lớn về nhiều mặt của đất nước chúng ta – kiên cường chống mọi thủ đoạn ranh ma của kẻ thù lăm le cướp nước và không khoan nhượng với bọn đầu hàng.

Trân trọng cảm ơn Quý Báo,

Cù Thị Xuân Bích

clip_image001