20/11/2011

LỜI CÁI CỐNG

LÊ PHÚ KHẢI

image Từ thuở hồng hoang

Lúc tôi sinh ra

Chỉ có loài chuột bọ

Đến trú ngụ trong tôi.

Nào ngờ giữa thời đại văn minh

Cả kẻ ngự trên ngai vàng có trăm tỉ dollars

Cũng cần đến tôi che chở!

Cám ơn Gadhafi

Đã đưa tôi lên màn hình khắp hành tinh

Để lũ độc tài biết chỗ trở về của chúng!

Cai Lậy, 16.11.2011

L.P.K.

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN.