LỜI CÁI CỐNG

LÊ PHÚ KHẢI

image Từ thuở hồng hoang

Lúc tôi sinh ra

Chỉ có loài chuột bọ

Đến trú ngụ trong tôi.

Nào ngờ giữa thời đại văn minh

Cả kẻ ngự trên ngai vàng có trăm tỉ dollars

Cũng cần đến tôi che chở!

Cám ơn Gadhafi

Đã đưa tôi lên màn hình khắp hành tinh

Để lũ độc tài biết chỗ trở về của chúng!

Cai Lậy, 16.11.2011

L.P.K.

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN.

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.net

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn