12/12/2011

Chỉ cần kiểm tra một chỗ

image - Nhiều nơi đang cấm cảnh sát giao thông mang theo trong người từ 100.000 đồng trở lên, nếu kiểm tra có sẽ kỷ luật, anh thấy thế nào ạ?

- Như thế là hay Mít ạ, rất sáng tạo để hạn chế tệ “làm luật” của người duy trì luật pháp.

- Nhưng đã có ý kiến, chẳng hạn vợ đưa tiền để trên đường đi làm về nhà, mua cho con hộp sữa, giá sữa một hộp mấy trăm ngàn, bị kiểm tra rồi kỷ luật thì oan quá?

- Trường hợp như thế, trừ ra là xong, Mít à.

- Lại được mời dự đám cưới, bỏ tiền vào túi để sau giờ làm việc đi luôn, kiểm tra rồi kỷ luật thì cũng oan?

- Nên loại ra nốt.

- Còn đi mừng tân gia, thôi nôi, đầy tháng có nên loại ra không ạ?

- Loại ra chứ, đó là những sinh hoạt của cuộc sống đời thường, ai mà không có, tránh sao được.

- Có việc không phải đời thường, chỉ thi thoảng thôi, như đi làm rồi tiện thể đi mua vé ô tô, tàu hỏa, máy bay để đi đâu đó, mang theo nhiều tiền thì xử lý thế nào?

- Cũng cần loại ra, không kiểm tra.

- Lại những việc thi thoảng hơn nữa nhưng vẫn xảy ra, như cầm theo tiền để trả nợ ai đó, cho ai đó, gửi ai đó, sẽ bị kỷ luật ư?

- Không nên kỷ luật, Mít à.

- Ô, loại ra hết trơn như thế thì còn kiểm tra lúc nào? Quy định vô hiệu hả anh?

- Vô hiệu là vô hiệu thế nào! Chỉ cần tập trung kiểm tra một chỗ thôi, nếu nghiêm là dẹp được hết tệ nạn “làm luật”.

- Chỗ nào ạ?

- Trước cổng nhà các vị có chức có quyền, kiểm tra mọi người khi đi vô.

Sáu Nghệ