03/12/2011

Thư gửi Thành uỷ, Uỷ ban Nhân dân TP HCM về vụ cấm chiếu bộ phim “Hoàng Sa Việt Nam – Nỗi đau mất mát”

clip_image002

clip_image004

clip_image006

Nguồn: do ông Lê Hiếu Đằng trực tiếp gửi cho BVN.