13/01/2012

Góp bàn về “Tiếng bom Đoàn Văn Vươn”

Giang Nam lãng tử

Tiếng bom Đoàn Văn Vươn vang dội trong lương tri của người Việt Nam, khiến các đảng viên cao cấp của Đảng Cộng sản Việt Nam phải giật mình, và nên giật mình để tỉnh ngộ.

Xử  lý vụ này rất dễ, tôi xin mách nước.

Tôi đề nghị ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào cuộc, chỉ đạo Chánh án Tối cao chỉ một câu thôi "Hãy giở pháp luật Việt Nam ra mà xử". Phương pháp "đóng cửa bảo nhau" như trong Hội nghị thứ 4 vừa rồi chỉ là chuyện tình cảm, chỉ là "điều kiện cần" mà thiếu "điều kiện đủ". Chỉ bấy nhiêu không đủ điều hành một đất nước anh hùng, cần cù lao động và nhiều đau khổ như nước Việt Nam.

Tổng Bí thư chỉ cần đặt ra 4 câu hỏi cho Hải Phòng và yêu cầu trả lời:

Vì sao Chủ tịch Tiên Lãng  phải thuyết phục ông Vươn rút đơn kháng án?

- Tất nhiên, vì chính quyền sai trái, chẳng phải vì thiếu tiền bạc đi hầu kiện.

Vì sao Tòa án Hải Phòng không dùng luật để xử "đồng chí Đảng ở huyện Tiên Lãng"?

- Bởi vì muốn bênh vực "Đảng mình".

Vì sao Chủ tịch Tiên Lãng lật lọng, không tiếp tục cho thuê đất như giao kèo đã hứa với ông Vươn?

- Vì ông Chủ tịch thiếu đạo đức, thiếu hiểu biết pháp luật.

Vì sao các anh bộ đội làm nhiệm vụ quốc phòng lại nhảy vào tham gia cưỡng chế người dân?

- Vì các anh huyện đội Tiên lãng không biết luật.

Tôi xin đề nghị Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nên xắn tay áo vào cuộc. Ông chỉ cần hỏi 4 câu trên thì vụ án sáng tỏ.

G. N. L. T.

Long Xuyên ngày 12/01/2011