14/04/2012

Những yêu cầu là khó thực thi ở Việt Nam

Nghe TS Nguyễn Quang A trả lời phỏng vấn đài BBC về việc đặt ra những thể lệ nghiêm ngặt cho người dùng Internet

Nguồn: bbc.co.uk