09/11/2012

[Vẫn là trò diễn]: Lãnh đạo Trung Quốc kêu gọi đẩy mạnh cải cách hệ thống chính trị

Anh Vũ

Giáo sư Nguyễn Huệ Chi: Tôi không quan tâm đến đại hội của một đảng. Tôi phủ định vai trò thống trị có tính chất áp đặt của một đảng đối với Nhà nước. Người dân phải trực tiếp bầu ra những lãnh đạo của họ. Tuy nhiên tôi mong muốn ông Tập Cận Bình có đầu óc cởi mở hơn so với ông Hồ Cẩm Đào. Ông sẽ không chỉ cải cách kinh tế mà còn phải cải cách chính trị để đi từ dân chủ giả hiệu sang dân chủ thật, từ độc đảng sang đa đảng. Đó là xu thế của thế giới. Nhưng chắc chắn Đảng Cộng sản sẽ không bao giờ biến giấc mơ đó thành hiện thực – BBC tiếng Việt.

clip_image001

Tổng bí thư Hồ Cẩm Đào trong phiên khai mạc đại hội Đảng 18, ngày 08/11/2012.

REUTERS

Tổng bí thư Đảng khóa 17 Hồ Cẩm Đào, hôm nay 08/11/2012, trong phiên khai mạc, đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cải cách chính trị, kêu gọi cần phải mở rộng dân chủ hơn nữa trong xã hội Trung Quốc. Tuy nhiên, giới quan sát đều có chung một nhận định: Không có việc Bắc Kinh chấp nhận đa nguyên đa đảng.

Rút kinh nghiệm từ khóa trước, nhận thấy những nguy cơ đe dọa sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, ông Hồ Cẩm Đào, Tổng bí thư khóa 17, kêu gọi phải đẩy mạnh hơn nữa cải cách dân chủ.

Một lần nữa trong báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa 17, ông Hồ Cẩm Đào khẳng định sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng Cộng sản Trung Quốc đưa đất nước theo «con đường chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc». Tuy nhiên, trước thực tế ở Trung Quốc trong nhiều năm trở lại đây, như nạn tham nhũng lan tràn rộng khắp, nỗi bất bình của dân chúng trước những bất công xã hội ngày càng tăng, Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng ý thức được nguy cơ sụp đổ của hệ thống chính trị nếu không thay đổi.

Tổng bí thư đảng khóa 17, hôm nay, trong phiên khai mạc, đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cải cách chính trị, kêu gọi cần phải mở rộng dân chủ hơn nữa trong xã hội Trung Quốc. Ông Hồ Cẩm Đào nói: «Cải cách cơ cấu chính trị là một phần quan trọng của công cuộc cải cách tổng thể của Trung Quốc. Chúng ta phải tiếp tục cố gắng, một cách tích cực và thận trọng nhằm đẩy mạnh cải cách thể chế chíh trị, phát triển dân chủ nhân dân rộng rãi».

Ông Hồ cũng giải thích thêm : «Chúng ta phải kiện toàn hơn hệ thống dân chủ , bảo đảm cho nhân dân được bầu và tham gia vào các quyết định dân chủ». Cụ thể cần phải giảm tỉ lệ lãnh đạo đảng viên trong các cơ quan dân cử ở Trung Quốc.

Trong bài diễn văn, ông Hồ Cẩm Đào kêu gọi các lãnh đạo Đảng phải tôn trọng pháp luật trong suy nghĩ cũng như trong hành động.

Văn kiện ông Hồ Cẩm Đào đọc tại phiên khai mạc chỉ là báo cáo của khóa trước, mang tính tổng kết và gợi mở cho lãnh đạo khóa tới. Những thay đổi thực sự sẽ được thông báo sao khi thông qua báo cáo chính trị của khóa mới.

Tuy nhiên, giới quan sát đều có chung một nhận định là không hy vọng sẽ có một nội dung nào trong các văn kiện của Đại hội 18 lần này chấp nhận đa nguyên đa đảng, có chăng là chỉ một vài cảnh báo kêu gọi dân chủ hóa trong khuôn khổ quản lý của Đảng Cộng sản.

T.A.

Nguồn: Viet.rfi.fr