Hiến pháp nào cho Việt Nam?

Chúng tôi nhận được bài viết dài 44 trang về vấn đề thay đổi hiến pháp Việt Nam của Giáo sư Toán học Nguyễn tiến Dũng (Đại học Toulouse – Pháp).

Vì bài viết rất dài không phù hợp với đăng trên trang mạng, nên xin được để đường link để bạn đọc download về tham khảo.

Bauxite Việt Nam

Đường link download bài viết “Hiến pháp nào cho Việt Nam?”: Constitution_VN

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.net

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn