13/06/2013

Thư độc giả: Sai sót trong kết quả phiếu tín nhiệm của Đại biểu Quốc hội

Gửi Bauxite Việt Nam,

Tôi mới đọc được kết quả lấy phiếu tín nhiệm của một số lãnh đạo ở địa chỉ: http://dantri.com.vn/chinh-tri/chinh-thuc-cong-bo-ket-qua-lay-phieu-tin-nhiem-47-lanh-dao-cap-cao-741446.htm (đề phòng nội dung bị thay đổi, tôi chụp ảnh lại đính kèm theo thư).

Điều lạ trong kết quả này là Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (đánh dấu đỏ) có tổng số phần trăm tín nhiệm lên đến 100,81%. Trong khi nếu sai số do cộng nhiều số đã làm tròn thì cũng chỉ khoảng 0,02% là cùng.

Có thể giải thích đơn giản là số 20,9% bị đánh máy nhầm, đáng lẽ là 20,09%. Khi đó tổng số sẽ đủ 100%. Nhưng lúc này chia số phiếu tín nhiệm cao/tín nhiệm/tín nhiệm thấp cho tổng của ba con số này lại không ra các số phần trăm tương ứng mà thành ra 17,26%, 61,12%, 21,62% nên chắc không phải sai ở đây.

Thêm nữa Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ có số phiếu tín nhiệm là 133 (24,69%), 304 (61,04%), 43 (8,63%). Nếu dựa vào hai con số sau thì suy ra mẫu số đã được dùng là khoảng 498 người. Tuy nhiên 133/498=26,71% nên con số đầu lại không hợp lý.

Vấn đề làm sao có những sai sót này tôi không dám loạn ngôn. Chỉ mong quý báo thông báo rộng rãi cho bạn đọc để mọi người tự có nhận xét.

Về Nguồn

Tác giả gửi trực tiếp cho BVNketqua