Người tù lương tâm Cù Huy Hà Vũ dừng tuyệt thực

Tối 18-10-2013, Bauxite Việt Nam nhận được lá thư dưới đây của LS Nguyễn Thị Dương Hà, xin trân trọng chuyển đến bạn đọc xa gần cùng biết:

   “Thưa  các anh chị trang Bauxite Việt Nam,

   Bây giờ em mới từ Thanh Hóa về đến Hà Nội.

   Hôm nay em vào gặp, làm việc với nhà em. Em đã nói nội dung bài viết của Bauxite Việt Nam (http://www.boxitvn.net/bai/20375) cho nhà em nghe. Và khẳng định quan điểm không dùng bạo lực với bản thân. Nhà em đã nghe ra và sẽ dừng tuyệt thực bắt đầu từ chiều tối nay.

Nhà em gửi lời cảm ơn tới toàn thể các anh chị em Bauxite Việt Nam và chúc Bauxite Việt Nam vững mạnh, thành công!

Em,

Dương Hà”

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.net

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn