Đóng hay mở?

Alan Phan

clip_image001

Cách đây vài tuần, ngồi long nhong ở Majestic Saigon, nghe một quan chức Việt sỉ vả chánh trị gia Mỹ vì lối vận hành ngu xuẩn đến độ làm cho chánh phủ phải đóng cửa. Tôi cười vì hơn 90 năm thí nghiệm của triết thuyết Mác Lê, không một chánh phủ nào của khối Xô viết lại tự “đóng cửa” dù người dân có “nhắc khéo” nhiều lần. Tôi cũng nói đây chỉ là trò dằn mặt lối tiêu xài vô tội vạ của chánh quyền Obama (thể hiện qua Obamacare). Đến giờ chót, mọi sự sẽ phải quay lại bình thường vì dù đối lập, quyền lợi quốc gia vẫn là kim chỉ nam quyết định.

Khi tôi quay lại Mỹ ngày hôm qua thì tất cả đều ổn thỏa. Khoảng 80% công chức vẫn đi làm như thường lệ vì họ biết các thủ thuật chính trị chỉ là một phần kịch bản để tăng nồng độ “hôi thối” cho người xem tỉnh ngủ. Tuy nhiên, dân Mỹ rất sáng tạo, cho nên ai cũng có chút gì để lợi dụng về bất cứ sự cố gì.

Ông tổng quản lý các công viên quốc gia bị lôi ra quốc hội điều trần cho biết là nhận chỉ thị trực tiếp từ Tòa Bạch ốc là phải đóng cửa tất cả công viên (dù nhân viên muốn tình nguyện làm) để làm cử tri khó chịu mà oán ghét đảng Cộng hòa. Các mạng truyền thông thì có đề tài để lảm nhảm suốt 17 ngày qua. Các dân chơi cổ phiếu có dịp đánh cược khi cổ phiếu lên vì thỏa thuận đã đạt theo tin đồn hay khi cổ phiếu xuống vì Tea Caucus (phe nhóm Trà bảo thủ) vẫn phá. Một anh bạn công chức bận rộn ở Arizona thì có thì giờ đưa vợ con đi thăm rừng thu lá vàng của Vermont.

Nhưng lý do sâu thẳm nhất của việc đóng cửa chánh phủ do Tea Caucus khởi xướng là tuyên ngôn nghe từ một dân biểu của đảng Cộng hòa ”Vài trăm năm trước, chúng ta đã đánh đuổi bọn thuộc địa Anh để giành độc lập và dựng nên một nền cộng hòa dân chủ. Nếu quốc hội phải làm tất cả những gì Tổng thống muốn, dù sai lầm, dù phản quyền lợi công ích quốc gia, thì tại sao lại tốn xương máu, tại sao lại không mời một ông vua Anh về trị vì một chế độ phong kiến…?”

Ông dân biểu này nói thật nghịch nhĩ: “Ở rất nhiều quốc gia, lý do duy nhất phải đánh đuổi bọn thuộc địa là để… dựng nên một chế độ phong kiến cho mình và con cháu…”

A.P.

Nguồn: gocnhinalan.com

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.net

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn