28/11/2013

HÌNH ẢNH NHỮNG NGƯỜI DÂN PHẢN ĐỐI CHẾ ĐỘ ĐẤT ĐAI THUỘC SỞ HỮU TOÀN DÂN

Thái Văn Dậu

Thay mặt 32 hộ nông dân khu liên hợp Bình Dương

Đây là những người dân bị cưỡng chế lấy đất làm khu liên hợp công nghiệp dịch vụ đô thị Bình Dương.

Không có điều kiện ra Hà Nội để gặp Quốc hội, xin gởi những hình ảnh biểu tình tại chỗ cho QH xem trước khi thông qua Hiến pháp và luật đất đai sửa đổi.

clip_image001

clip_image003clip_image005clip_image007clip_image009clip_image011clip_image013clip_image015clip_image017clip_image019clip_image021clip_image023clip_image025clip_image027clip_image028clip_image030clip_image032clip_image033clip_image035clip_image037clip_image039clip_image040

T.V.D.

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN