19/01/2014

Lịch sử rất công bằng

Lê Phú Khải

Ngụy Văn Thà ơi

Lịch sử rất công bằng

Năm 2011 ở Thủ đô

Những người yêu nước đi biểu tình

Đã giương cao biểu ngữ viết tên anh

Ngụy Văn Thà hy sinh ở Hoàng Sa năm bảy bốn

Cho tôi thắp một nén nhang

Khóc người đồng chí

Mà bấy lâu vẫn gọi anh là ngụy

Tha thứ cho tôi

Tha thứ cho tôi

Gần hết cuộc đời mới nhận ra

Không giọt máu Việt Nam nào là ngụy

Tổ Quốc khắc tên anh và đồng đội

Lên ngực đá đảo xa

Sóng bạc đầu nghìn năm vẫn gọi: Ngụy Văn Thà

Chín mươi triệu người xin thề:

Sẽ lấy lại Hoàng Sa.

(7/2011 – 1/2014)

Sài Gòn,

L. P. K.

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN.