Yêu nước thì sống mãi trong lòng dân tộc

(Phát biểu nhân giỗ chung thất nhà yêu nước Lê Hiếu Đằng)

Hà Sĩ Phu

clip_image002

clip_image004

Thưa anh Lê Hiếu Đằng linh thiêng,

Anh ra đi đã 49 ngày, hôm nay tôi mới có dịp thay mặt các thân hữu từ cao nguyên về đây thăm viếng anh. Những ngày cuối cùng ngắn ngủi, tuy thể xác rất đau yếu nhưng tinh thần anh vẫn sáng suốt và cương nghị, đủ để quyết định làm một cuộc hóa thân, một cuộc thăng hoa. Cũng như cuộc đời tướng Trần Độ có hai giai đoạn khác hẳn nhau là Trần Độ 1 và Trần Độ 2, đời Lê Hiếu Đằng cũng có hai đoạn Hiếu Đằng 1 và Hiếu Đằng 2, hai giai đoạn của cuộc đời tuy cùng xuất phát từ tấm lòng yêu nước nhưng có sự nhìn nhận khác nhau về chất đối với con đường cứu nước. Khi đã được tích lũy về lượng thì sự thăng hoa đâu cần phải nhiều ngày, và sự thức tỉnh không bao giờ là muộn!

Sự thăng hoa này là giá trị tinh thần, là tài sản tinh thần mà Lê Hiếu Đằng đã để lại cho gia đình, cho những người thân và cho đời sau mãi mãi.

clip_image006

Hôm nay cho phép tôi nhắc lại câu đối tôi đã viếng anh ngày ra đi:

- Nằm bịnh vẫn suy tư, việc Đảng cứ vào ra, thương mẹ Việt Nam, son sắt không phai lòng HIẾU tử!

- Biểu tình cùng kháng nghị, lòng Dân dù sau trước, ghét quân Đại Hán, oai hùng cho xứng trận Đằng Giang!

Lê Hiếu Đằng thương mẹ Việt Nam và ghét quân Đại Hán, nên son sắt một lòng HIẾU tử và sống sao cho xứng trận ĐẰNG giang! Hiếu là Hiếu thế và Đằng là Đằng thế!

Xin tạm biệt anh, anh Lê Hiếu Đằng!

SG ngày 11/3/2014

H. S. P.

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN.

clip_image008

clip_image010

clip_image012

clip_image014

clip_image016

clip_image018

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn