Công dân Quận 2 khởi kiện Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh*

Trần Vũ Hải

Các nhà báo " dám " thông tin về một loại kiện lần đầu có ở Việt nam? Thanh tra Chính phủ từng phê Chủ tịch UBND TPHCM về việc tiếp dân ít, chưa chấp hành luật tiếp công dân. Lần này chính công dân kiện về hành vi không tiếp công dân của Chủ tịch UBND TPHCM.

T.V.H

clip_image001

clip_image002

clip_image003

clip_image004

clip_image005

Hàng chục hộ dân quận 2 TP Hồ Chí Minh kiện chủ tịch UBND TP HCM vể hành vi không tiếp công dân, một loại vụ kiện lần đầu có ở Việt nam

Theo đề nghị của một số công dân quận 2, tôi công bố một số tài liệu liên quan đến việc họ khởi kiện chủ tịch UBND TPHCM không tiếp công dân theo luật Tiếp công dân. Hàng chục công dân này đã đến UBND TP HCM 48 lần, nhưng chủ tịch UBND TPHCM không chịu tiếp theo Luật tiếp công dân. Họ yêu cầu Chủ tịch UBND TPHCM phải bồi thường cho chi phí đi lại, mỗi lần 70.000 đồng , tổng cộng 1400 lượt tức 98 triệu đồng và tổ chức tiếp họ theo luật tiếp công dân. Việc họ đến UBND TPHCM để đối thoại lãnh đạo thành phố này là theo hướng dẫn của chính bà Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Quyết Tâm.

Toà án TPHCM tuy tiếp nhận đơn kiện của họ, nhưng lại yêu cầu từng người trong số họ phải lập thành đơn kiện riêng, mặc dù các công dân này có đơn chung yêu cầu Chủ tịch UBND TP HCM tiếp.

Dù vậy họ kiên quyết kiện Chủ tịch UBND TPHCM cho đến khi vị này chấp nhận tiếp họ theo luật Tiếp công dân. Dự đoán trong thời gian tới, lãnh đạo TPHCM phải tiếp những công dân này để tránh những rắc rối pháp lý.

T.V.H.

* Đầu đề do bauxite Việt Nam đặt

Nguồn: https://www.facebook.com/groups/nhabaotre/permalink/912604302163145/

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.net

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn