18/12/2015

VNTB - Đặc ủy nhân quyền Strässer tuyên bố về việc bắt giam nhà bảo vệ nhân quyền Nguyễn Văn Đài ở Việt Nam

Vũ Ngoc Yên (VNTB) Đặc ủy của chính quyền Liên bang về Chính sách Nhân quyền và Trợ giúp Nhân đạo, Christoph Strässer đã lên tiếng về việc bắt giam nhà bảo vệ nhân quyền Nguyễn Văn Đài:
Tôi đã bị sốc khi được tin nhà bảo vệ Nhân quyền, Luật sư và Blogger Nguyễn Văn Đài đã bị bắt giam hôm nay ở Việt Nam. Tôi nhận biết ông là một người đối thoại nhiệt thành khi gặp hồi tháng sáu ở Hà Nội, một người dấn thân cho tự do ý kiến ở đất nước ông.
Hoàn cảnh của ông đã là đề tài của cuộc đối thoại nhân quyền giữa Liên minh Âu châu và Việt Nam ngay trong ngày trước khi ông bị bắt. Tôi đòi hỏi nhà chức trách Việt Nam hãy hủy bỏ các cáo buộc đối với ông Nguyễn Văn Đài và trả lại tự do ngay cho ông ta.
clip_image001
VNTB - Đặc ủy nhân quyền Strässer tuyên bố về việc bắt giam nhà bảo vệ nhân quyền Nguyễn Văn Đài ở Việt Nam
Việt Nam đang theo đuổi một quá trình cải cách trên nhiều phương diện. Đồng thời vẫn còn giam giữ nhiều người trong nhà tù ở Việt Nam chỉ vì họ công khai thể hiện ý kiến và phê bình nhà nước và Đảng Cộng sản. Tôi kêu gọi nhà chức trách Việt Nam hãy trả tự do cho những người này và dẹp bỏ việc áp dụng những quy định hình sự giới hạn quyền tự do ý kiến và biểu tình.
Tình trạng sâu xa:
Nguyễn Văn Đài là một luật sư nổi tiếng, ký giả và Blogger. Ông đã bị tù từ 2007 đến 2011 vì "Tuyên truyền chống Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam", sau đó còn bị quản chế mãi đến tháng 3.2015. Ngoài ra ông bị khai trừ khỏi Luật sư đoàn Việt Nam và bị Bộ Tư pháp cấm hành nghề. Mới đây ông được tự do đi lại, nhưng giới hạn ở trong nước vì không có hộ chiếu. Nguyễn Văn Đài đã bị đại diện cơ quan an ninh nhà nước hành hung vào ngày 6 tháng 12 khi dự một buổi sinh hoạt nhân quyền. (bản dịch của DĐVN21)