21/03/2016

Trao đổi lại về một nội dung trong bài viết “Trăm năm Xuân Diệu”

FB Tamvvh

Lang thang, gặp bài viết “Trăm năm Xuân Diệu” của ông Cù Huy Hà Vũ trên trang Bauxite Việt Nam (http://boxitvn.blogspot.com/2016/02/tram-nam-xuan-dieu.html). Tôi xin trích đoạn ông viết: “Văn học Việt Nam đã chẳng phải đợi lâu, năm 1936, vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường “người thơ” Xuân Diệu đã xuất hiện trước công chúng một cách đầy chinh phục với thi phẩm “Với bàn tay ấy” đăng trên tuần báo Ngày Nay của Tự Lực Văn Đoàn”.

Có lẽ ông nhầm chăng? Xin được đính chính là Xuân Diệu xuất hiện lần đầu tiên trên báo Phong Hóa, số 158, thứ 6 ngày 18 Octobre, 1935, năm thứ 4, trang 9, bài “Với bàn tay ấy”. Ở lần đăng đầu tiên này, bài thơ cũng không đúng như bản ông trích dẫn (Bản ông Vũ trích dẫn là bản đã được Thế Lữ sửa về sau).

Ảnh:

clip_image002

Tâm

Nguồn: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1754391891458463&set=a.1377346769162979.1073741827.100006630061875&type=3&theater