22/04/2016

Nhân dân thôn Đổng Viên, xã Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội tố cáo

Kính gửi tòa soạn Bauxite Việt Nam!

Chúng tôi là những người dân thôn Đổng Viên, xã Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội tố cáo ông Nguyễn Văn Hưng, Phó Chủ tịch UBND xã trực tiếp quản lý đất đai từ 2004 đến nay không đủ tiêu chuẩn đưa vào danh sách ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kì 2016-2021 theo chỉ thị số 51/CT-TW của Bộ Chính Trị ngày 4 tháng 1 năm 2016 do đang bị thanh tra sai phạm theo văn bản số 627/UBND-BTCD ngày 5/2/2016 của UBND TP Hà Nội về nội dung có hành vi vi phạm trong công tác quản lý, cho thuê khu Bãi Phá không đúng quy định của Pháp luật.

Tôi xin trích một phần nội dung Chỉ thị 51-CT/TW tại khoản 2 “…Không đưa vào danh sách ứng cử người có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực; có tư tưởng cục bộ, bảo thủ; đang bị thanh tra, kiểm tra dấu hiệu vi phạm…”.

Dấu hiệu vi phạm của ông Nguyễn Văn Hưng thể hiện rất rõ trong văn bản trả lời số 1949/TB-UBND ngày 2/11/2015 kết luận về đơn tố cáo của công dân do UBND huyện Gia Lâm kết luận tại mục 1.1 như sau: “Nội dung công dân tố cáo UBND xã Phù Đổng, quản lý và cho thuê khu Bãi Phá không đúng quy định là có cơ sở…” và “…Trách nhiệm thuộc tập thể UBND xã Phù Đổng nhiệm kỳ 2004-2011, nhiệm kỳ 2011-2016. Trong đó, trách nhiệm chính thuộc Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ năm 2004-2011. Trách nhiệm liên đới thuộc: Chủ tịch UBND xã, Phó chủ tịch UBND xã phụ trách công tác quản lý đất đai, cán bộ địa chính xã nhiệm kỳ năm 2004-2011”.

Dấu hiệu vi pham đã rõ ràng nhưng hiện nay Ủy ban bầu cử xã Phù Đổng vẫn cố tình đưa Nguyễn Văn Hưng vào danh sách ứng cử Đại biểu Hội đồng Nhân dân xã Phù Đổng nhiệm kì 2016-2021. Chúng tôi đã có nhiều lần đơn thư đến các cơ quan chức năng trong đó có ủy ban bầu cử huyện Gia Lâm và TP Hà Nội nhưng đều chuyển về Ủy ban bầu cử xã Phù Đổng và đến nay Ủy ban bầu cử xã Phù Đổng vẫn khẳng định Nguyễn Văn Hưng đủ tiêu chuẩn ứng cử.

Là những người dân tham gia chống tiêu cực, chúng tôi cảm thấy mất lòng tin khi các cơ quan chức năng làm ngơ không xử lý các tiêu cực mà chúng tôi tố cáo kịp thời. Nay chúng tôi kính nhờ Tòa soạn giúp đỡ chúng tôi trong việc công khai các tài liệu và các hành vi tiêu cực của ông Nguyễn Văn Hưng để loại bỏ người không đủ tiêu chuẩn ra khỏi danh sách ứng cử và bộ máy lãnh đạo địa phương.

Chúng tôi xin gửi kèm theo các tài liệu chứng minh nội dung trên là có cơ sở. Chúng tôi xin chịu trách nhiệm pháp luật trước những chứng cứ đưa ra

1) Đơn tố cáo của nhân dân thôn Đổng Viên, Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội

2) Thông báo số 1949/TB-UBND ngày 2/11/2015 của UBND huyện Gia Lâm, Hà Nội

3) Văn bản số 627/UBND-BTCD ngày 5/2/2016 của UBND TP Hà Nội về nội dung Tiếp tục thanh tra sai phạm do kết luận 1949 không đúng quy định của pháp luật.

4) Chỉ thị số 51/CT-TW ngày 4/1/2016 của Bộ Chính trị quy định về lãnh đạo cuộc bầu cử Đại Biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Xin chân thành cảm ơn và kính chúc sức khỏe tòa soạn luôn là chỗ dựa của người dân chống tiêu cực như chúng tôi.

clip_image001

clip_image002

clip_image003

clip_image004

clip_image005

clip_image006

clip_image007

clip_image008

clip_image009