10/05/2016

Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam công bố Báo cáo Nhân quyền tại Việt Nam năm 2015

Thông cáo báo chí

Ngày 5 tháng 5 năm 2016

Hôm nay Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam (MLNQVN) công bố bản Báo cáo Nhân quyền tại Việt Nam năm 2015. Đây là kết quả của một kế hoạch hợp tác thường niên giữa MLNQVN và một số nhà hoạt động nhân quyền trong nước.

* Bản Tiếng Anh (Bấm vào để tải xuống)

* Bản Tiếng Việt

Bản báo cáo có mục đích trình bày việc thực thi nhân quyền tại Việt Nam trong năm 2015 căn cứ trên những tiêu chuẩn của Luật quốc tế Nhân quyền, cụ thể trong một số lãnh vực sau:

- Quyền sống, quyền tự do, và an ninh thân thể;

- Quyền được xét xử công bằng bởi toà án độc lập và vô tư;

- Quyền được tham gia đời sống chính trị quốc gia;

- Quyền tự do phát biểu và tự do ngôn luận;

- Quyền tự do tôn giáo và thờ phượngQuyền được làm việc và hưởng thụ thành quả lao động;

- Quyền được đối xử bình đẳng, không kỳ thị;

- Quyền được hưởng an sinh xã hội.

Với bản báo cáo này, MLNQVN không những muốn báo động dư luận thế giới về tình hình nhân quyền tồi tệ tại Việt Nam hiện nay, mà còn yêu cầu nhà cầm quyền CSVN chấm dứt những vi phạm đã tồn tại trong nhiều năm qua đồng thời phải bồi thường xứng đáng những thiệt hại gây ra cho các nạn nhân. MLNQVN cũng ước mong các chính quyền dân chủ và các tổ chức nhân quyền quốc tế có thái độ thích đáng đối với Việt Nam vì những thành tích tệ hại về nhân quyền của họ; đặc biệt cần ngăn cản việc chính quyền Việt Nam làm hoen ố uy tín của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc khi họ lạm dụng tư cách thành viên của Hội đồng.

Để có thêm chi tiết xin liên lạc với MLNQVN qua:

Vietnam Human Rights Network

8971 Colchester Ave

Westminster, CA 92683 - USA

Tel:  (714) 657-9488

Email: vnhrnet@vietnamhumanrights.net

Website: http://www.vietnamhumanrights.net

Facebook: https://www.facebook.com/mlnqvn