15/08/2016

Lãi ròng!

Chu Mộng Long

clip_image001

Formosa xả độc hàng trăm tấn ra biển, lại chôn độc trên rừng, tự giác bồi thường 11.000 tỉ vì gây ô nhiễm.

Nhưng bù lại, tổng hoàn thuế nhờ các loại "ưu đãi" (chữ dùng của báo): 13.000 tỉ.

Luật "ưu đãi" hay "hoàn thuế" thế nào dân không biết, không quan tâm, 100.000 tỉ cũng được nếu đúng luật, nhưng luật nào cho phép Formosa xả thải gây thiệt hại như vừa rồi lại được quyền tự đề nghị bồi thường 11.000 tỉ?

Tự bồi thường 11.000 tỉ có đúng luật không?

Nếu có chuyện hoàn thuế lúc này thì người dân có quyền so sánh theo cách bù trừ, vị chi Formosa thu được lãi: 2.000 tỉ.

Nếu cứ chơi trò này, 70 năm Formosa sẽ lãi: 140.000 tỉ.

Đó là em tính thô thiển theo kiểu bà bán rau hoang dã. Chứ tính toán theo doanh nghiệp làm ăn hiện đại thì riêng việc Formosa không thiết kế công trình vệ sinh, tức xử lí chất thải, thì lãi không tính xuể!

Hoan hô sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa vĩ đại! Dân ta tha hồ mà hưởng hết 70 năm, gần bằng người Hồng Kông hưởng 100 năm khi nhà Thanh bán cho người Anh!

Thảo nào người Hồng Kông bây giờ đòi quay trở lại thuộc Anh?

Có khi mượn chuyện người Hồng Kông đòi quay trở lại thuộc Anh để tuyên truyền cho dân ta đồng tình thuộc phe tư bản nào đó nhỉ?

Mình tin chắc lệ thuộc anh tư bản đỏ là thuận trên vừa dưới chứ bọn thực dân Anh mà người Hồng Kông muốn là tư bản xanh đang giãy chết!

C. M. L.

Nguồn: FB Chu Mộng Long

Chú thích của BVN: Xin xem bài http://baodatviet.vn/kinh-te/tai-chinh/formosa-duoc-hoan-thue-13000-ty-con-so-biet-noi-3316206/