19/08/2016

“Nắm dài tóc, không nắm trọc đầu”

Thiện Tùng

18/08/2016

Những năm tháng gần đây, ở Việt Nam ta liên tiếp xảy ra quá nhiều sự cố gây thảm họa cho nước, cho dân. Nạn “Bóng đổ thầy, thầy đổ bóng” đang diễn ra trong giới cầm quyền. Người dân không biết đâu mà rờ . Thôi thì cứ đeo bám người dài tóc.

clip_image002

clip_image004

Điều 4 Hiến pháp hiện hành ghi: “Đảng CSVN lãnh đạo Nhà nước và Xã hội trực tiếp, toàn diện, tuyệt đối”. Vậy là Đảng CSVN, đứng đầu là Nguyễn Phú Trọng – người ‘tóc dài’ nhứt trong đảng cầm quyền, mọi sự nên bắt đầu từ ông ấy.

Chúng ta ít nhứt cũng một lần nghe Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng vừa nói vừa chém gió “Bộ Chính trị đã quyết không thể không làm” và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bao lần vẫy tay hô hào “quyết liệt”. Từ Bauxite Tây nguyên... trước kia đến Vũng Áng + Formosa sau nầy, làm đâu thua lỗ/gây thảm họa đến đó.

Riêng về vụ khu công nghiệp Vũng Áng + Formosa, dường như trung ương Đảng CSVN định đưa ông Võ Kim Cự “lên thớt làm vật tế thần”. Sơ bộ, ông Cự đã khai nhận đại loại: “Đâu phải tôi tự ý, có cả 12 bộ ngành trung ương cùng họp bàn thảo, đệ trình và được chính phủ chuẩn y”. Vậy là từ ông Cự, bí thư kiêm chủ tịch tỉnh + các vị Bộ trưởng đến phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, đều là đảng viên cao cấp của Đảng cầm quyền, mời gọi, ký duyệt cho Formosa vào Vũng Áng gây thảm họa. Quản lý xã hội theo lối tập quyền đảng trị từ trên xuống thì chẳng ai tin Bộ Chính trị nói chung, ông Trọng nói riêng không biết/dính vào chuyện nầy.

Đảng CSVN giành quyền lãnh đạo trực tiếp, toàn diện, tuyệt đối thì Đảng CSVN cũng phải chịu trách nhiệm trược tiếp, toàn diện, tuyệt đối.

Quản lý xã hội luôn theo kiểu vòng tròn khép kín: bắt đầu từ trên xuống là Độc tài, từ dưới lên là Dân chủ. Độc tài dù có cố khép nhưng không thể kín, gây bất hòa. Dân chủ chẳng những khép kín mà còn ôn hòa trong cộng đồng dân tộc. Người ta nói dần lân cho vui, dễ nhớ nhưng vẫn không sai:

· Theo thể chế độc tài – từ trên xuống, lãnh đạo các cấp do trên cử, dẫn đến “Bộ chộ Khu, Khu trù Tỉnh, Tỉnh chỉnh Huyện, Huyện khiển Xã, Xã nả Thôn, Thôn dồn Dân, Dân tầng ngần với lũ trẻ” theo kiểu “trăm dâu đổ đầu tằm”. Dân chịu không nổi nạn tắc trách, cường hào... quay trở lại: “Trẻ nẻ Dân, Dân dần Thôn, Thôn dồn Xã, Xã nả Huyện, Huyện kiện Tỉnh, Tỉnh chỉnh Trung ương”. Để trị tội phạm thượng, Trung ương tăng cường đàn áp, gây ra bão táp phong ba, cháy nhà lòi ra mặt chuột – khép hoài mà không kín, sanh giặc.

· Theo thể chế Dân chủ - từ dưới lên, bộ máy cầm quyền do dân cử. Dân chọn người tài đức, thực hiện các quyền đề cử, ứng cử, bầu cử và bãi miễn bất cứ ai không làm tròn chức trách – theo kiểu “chọn mặt gởi vàng”. Dân cử, dân bầu, dân trả lương. Nếu lỡ lầm chọn nhầm người bất tài, thất đức thì họ chịu lấy, không được đổ trách nhiệm cho ai, có quyền đề xuất bãi nhiệm trong hay cuối nhiệm kỳ theo luật định. Thế là các cấp chính quyền từ dân mà ra rồi trở về với nhân dân một cách thuận buồm xuôi gió – chính quyền ấy mới chính danh, mới thật sự của dân, do dân, vì dân – khép kín, ôn hòa, không sanh giặc.

Việt nam đang theo thể chế độc tài, bộ máy cầm quyền do trên cử, họ như những quan thừa sai thời Pháp thuộc, cử ra để cai trị đám dân đen. Dân chịu hết nổi lối cai trị khắc nghiệt nầy, đang nổi dậy đòi dân sinh, dân chủ. Họ đang “dần xã, nả huyện, kiện tỉnh, chỉnh trung ương”. Formosa tỉnh Hà Tĩnh và Ninh Ích tỉnh Khánh Hòa là 2 “đám cháy” ngọn lửa đang bốc cao. Họ đang nổi dậy đấu tranh tìm cái sống trong cái chết.

T.T.

Tác giả gửi BVN