ĐƠN KHIẾU NẠI TỐ CÁO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------o0o---------

Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2016

ĐƠN KHIẾU NẠI TỐ CÁO

V/v: Không cấp thủ tục thăm gặp chồng không chuyển đơn thư của người bị tạm giam cho gia đình sau phiên xử sơ thẩm ngày 23/3/2016

Kính gửi: Ông Nguyễn Văn Hà, chánh án toà án nhân dân cấp cao tại Hà Nội

I. Người tố cáo:

Tôi là: Lê Thị Minh Hà, sinh năm 1958.

Trú tại: nhà 5/2/4D Đặng Văn Ngữ, phường Trung Tự, quận Đống Đa, Tp. Hà Nội.

Là vợ ông Nguyễn Hữu Vinh, sinh năm 1958.

Hộ khẩu thường trú tại: số 5/2/4D phố Đặng Văn Ngữ, phường Trung Tự, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Trú tại: phòng số 1508, Tòa nhà G03, Khu đô thị Ciputra, phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

II. Người bị tố cáo:

Chánh án Nguyễn Văn Hà chánh án toà án nhân dân cấp cao tại Hà Nội.

III. Nội dung:

Sau 45 ngày kết thúc phiên xử (15 ngày kháng cáo, 30 ngày hoàn tất thủ tục hồ sơ), ngày 7/5/2016 TANDTP Hà Nội đã chuyển toàn bộ hồ sơ Nguyễn Hữu Vinh và Nguyễn Thị Minh Thuý lên Toà án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội.

– Căn cứ vào Công văn số 328/ANĐT- P5 v/v trả lời đơn ngày 9/5/2016. Nội dung: Hiện vụ án đang trong giai đoạn xét xử phúc thẩm, việc giải quyết đơn của bà thuộc thẩm quyền của Toà án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội.

– Căn cứ vào Công văn số 305 /2015 HS-GCNNBC ngày 20/5/2016 cấp giấy chứng nhận bào chữa cho luật sư Hà Huy Sơn.

– Căn cứ vào khoản 2, Điều 22 văn bản hợp nhất số 13/2014/VBHN-BCA về ban hành quy chế tạm giam, tạm giữ có quy định người tạm giam sau khi kết thúc điều tra được thăm gặp thân nhân.

– Căn cứ vào bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền năm 1948, Công ước về các Quyền dân sự và chính trị năm 1966 mà Việt Nam đã ký kết và tham gia; và theo Hướng dẫn số 26 năm 2000 của Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc thì việc bắt giữ ông Vinh và bà Thúy chỉ vì họ thực thi các quyền tự do là đã cấu thành hành vi bắt giữ tùy tiện.

Tôi khẳng định hồ sơ của Nguyễn Hữu Vinh và Nguyễn Thị Minh Thuý đang nằm tại Toà án nhân dân cấp cao tại Hà Nội từ 7/5/2016.

Tôi đã làm đơn xin thăm gặp chồng nộp tại phòng nhận đơn của TANDCC tại 269 Đội Cấn (có bản chứng nhận photocopy đính kèm).

1. Ngày 12/5/2016, người nhận: Vũ Thị Hương.

2. Ngày 18/5/2016, người nhận: Vũ Thị Hương.

3. Ngày 25/5/2016 đã đến hỏi kết quả tại phòng tiếp công dân. Cán bộ tiếp dân Nguyễn Thị Phương Thuý trả lời: Chưa có kết quả.

4. Ngày 29/6/2016 đến TANDCCTHN: Chưa có kết quả. Cán bộ trưởng phòng đã trả lời: Hồ sơ đã nhận từ ngày 7/5/2016.

Trong đề nghị thăm gặp chồng tôi nêu rõ:

- Trong quá trình giam giữ chồng tôi bị mắc bệnh, không rõ sức khoẻ ra sao.

- Có việc gia đình cần hỏi ý kiến và cần giải quyết.

- Con đi học xa về muốn thăm gặp.

5. Chồng tôi đã viết 5 thư gửi cho vợ và gia đình, cho đến nay gia đình không nhận được.

- 23/12/2015 (Trại đã duyệt trước 12 ngày);

- 11/03/2016;

- 06/04/2016;

- 24/06/2016;

- 18/07/2016.

Tính đến thời điểm này là 10 tháng (từ tháng 10/2015 đến tháng 8/2016) – và nếu tính từ phiên xét xử sơ thẩm hồ sơ của chồng tôi nằm tại Toà án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội, là gần 4 tháng – tôi chưa được gặp chồng và không nhận được thư chồng.

Vậy tôi làm đơn này tố cáo đến các cơ quan có thẩm quyền về việc Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội vi phạm luật tố tụng hình sự Việt Nam, vi phạm quy định về chế độ đối với người bị tạm giam khi đã kết thúc giai đoạn điều tra và trong khi chờ xét xử phúc thẩm, vi phạm tuyên ngôn nhân quyền quốc tế.

Yêu cầu xử lý ngay các sai phạm trên và đề nghị cấp thủ tục thăm gặp trong thời gian nhanh nhất.

Nơi nhận:

- Như trên

Người làm đơn

Lê Thị Minh Hà

Bà Lê Thị Minh Hà gửi BVN.

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.net

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn