04/12/2016

Thư giãn Chủ nhật

ĐỐ KỊ & HÁO DANH

Nguyễn Quang Lập

Ông Nguyễn Thông than:" Sùng bái cá nhân, không ai bằng người cộng sản, phong kiến phát xít cũng phải thua".

Còm của tui:

clip_image001

Công bằng mà nói cs thành công được nhờ đánh trúng và nuôi dưỡng hai thói xấu cực kỳ lợi hại, đó là đố kị và háo danh.

Làm cho kẻ vô học khinh bỉ trí thức, kẻ nghèo hèn căm thù người giàu có sang trọng, chính là thành công của cs trong việc xiển dương thói đố kị.

Còn sùng bái cá nhân chính là đề cao thói háo danh, sang trọng hoá thói xấu đó, làm miếng mồi ngon dẫn dụ dân chúng. Đám trí thức chết đứ đừ với các loại học hàm học vị và đủ loại danh hiệu cũng vì lẽ đó. Dựng nhiều tượng đài, đặt nhiều tên đường ngoài việc dẫn dụ dân chúng sùng bái họ, còn dẫn dụ dân chúng thèm khát mấy thứ đó.

N.Q.L.

Nguồn: FB Nguyễn Quang Lập