15/05/2017

Ý chí và hành động của người dân quyết định sự thay đổi của xã hội Việt Nam

Tiến sĩ Nguyễn Quang A trả lời phỏng vấn của nhà báo Trần Quang Thành

Hội nghị Trung ương 5 khóa 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa kết thúc để lại trong dư luận nhiều ý kiến trái chiều mà đa phần cho là bế tắc và bi hài kịch.

Từ Hà Nội, Tiến sĩ Nguyễn Quang A, một nhà hoạt động xã hội dân sự nổi tiếng trong cuộc trả lời phỏng vấn của nhà báo Trần Quang Thành đã khẳng định “Ý chí và hành động của người dân quyết định sự  thay đổi của xã hội Việt Nam”

Nội dung như sau – Mời qui vị cùng nghe

https://www.youtube.com/watch?v=9-ImNVdKmU4&t=2s

Người phỏng vấn gửi BVN