15/05/2017

Lãnh đạo lạc hậu về tư tưởng, sai lầm về chính sách, đẩy đất nước tụt hậu

Nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Mai trả lời phỏng vấn của nhà báo Trần Quang Thành

Hội nghị trung ương 5 khóa 12 Đảng Cộng sản Việt Nam sau 6 ngày làm việc từ 5 đã kết thúc ngày 10/5/2017 với 3 nghị quyết về định hướng kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa; kinh tế nhà nước và kinh tế tư nhân; nghị quyết kỷ luật ông Đinh La Thăng với hình thức cảnh cáo và cho thôi chức Ủy viên Bộ Chính trị.

Từ Hà  Nội, nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Mai đã có vài binh luận về hội nghị này qua cuộc phỏng vấn của nhà báo Trần Quang Thành.

Nội dung như sau - Mời quí vị cùng nghe

(Youtube PV ông Khắc Mai)

https://www.youtube.com/watch?v=f5swwigiGt4

PV Trần Quang Thành gửi BVN