02/09/2017

DANH NGÔN VỀ QUỐC HỘI VÀ TỔNG THỐNG

Trần Ngọc Cư dịch

Nhân ngày Quốc khánh của VN xin gửi đến các vị ĐBQH của nước CHXHCNVN những lời tâm huyết của Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ John McCain để may ra các vị có thể nhớ lấy làm lòng.

Chúng ta phải tôn trọng quyền hành và trách nhiệm hiến định của Tổng thống. Ở lãnh vực nào có thể, chúng ta phải hợp tác với ông. Nhưng chúng ta không phải là thuộc hạ của ông. Chúng ta không có trách nhiệm giải trình với ông. Chúng ta có trách nhiệm giải trình với nhân dân Mỹ. Chúng ta phải mẫn cán trong việc thi hành nhiệm vụ của chúng ta trong chức năng kiểm soát quyền lực của Tổng thống. Và chúng ta phải trân quí cái căn cước đại biểu Quốc hội của chúng ta nhiều hơn sự gắn bó với đảng của mình.

Nguyên văn

We must respect his authority and constitutional responsibilities. We must, where we can, cooperate with him. But we are not his subordinates. We don’t answer to him. We answer to the American people. We must be diligent in discharging our responsibility to serve as a check on his power. And we should value our identity as members of Congress more than our partisan affiliation

John McCain (1936). “It’s Time Congress Returns to Regular Order,” Washington Post, ngày 31-8-2017

T.N.C.

Dịch giả gửi BVN