02/09/2017

Gửi người Anh

clip_image002Gửi người Anh

Cụ thua tôi hai tuổi,

Tôi gọi cụ bằng Anh.

Tôi kẻ sĩ nhút nhát,

Cụ chiến sĩ đấu tranh.

Gần thế kỷ cụ sống

Không bợn gì trong lòng.

Xin cụ cho tôi gọi

Cụ là người anh hùng!

Bữa nào trời êm ả,

Cho tôi được về thăm.

Được nghẹn ngào chúc cụ

Thong thả sống lâu năm.

Phạm Toàn

2-9-1945 2-9-2017