03/09/2017

Thư giãn Chủ nhật

Quan chức mình chơi chữ hay lắm!

Đoàn Lê Giangclip_image002

Trước có anh hứa chắc như đinh đóng cột, hứa danh dự, hứa bằng giấy trắng mực đen [có cả điểm chỉ dấu tay] đàng hoàng: Không khởi tố nhân dân xã X. Anh ấy đi rồi dân vẫn bị khởi tố, thì anh ấy nói: không khởi tố nhân dân thôi, chứ ai vi phạm thì vẫn bị khởi tố!

Qua nay có chị thề thốt trước công luận: không có người nhà tham gia Công ty dược ma quỷ! Đến khi lòi ra chú em chồng làm Phá [Phó] GĐ, chị bẻ lại ngay: Em chồng không phải người nhà!

Thế mới thấy trình độ chơi chữ của quan chức nước mình. Ngày xưa, các cụ nói "miệng quan trôn trẻ", đấy là nói quan phong kiến trình độ kém "nói lời rồi lại ăn lời được ngay" (TK), chứ bây giờ quan chức mình trình độ cao đâu có vậy! Quan chức mình giỏi chơi chữ, vặn lưng các chú phóng viên việt vị liên tục.

Riêng tôi thì tôi bái phục các anh các chị: giỏi chơi chữ còn hơn xa các Tiến sĩ dạy ngôn ngữ học trường tôi. Hay nhân các anh chị này đang bị / được công luận không kính trọng lắm (vì dư luận dốt ngôn ngữ học hơn họ), cấp trên cho các anh chị ấy chuyển công tác từ TP, Bộ về dạy ngôn ngữ học ở đại học nhân văn có phải hay hơn không?

Đ.L.G.

Nguồn: FB Đoàn Lê Giang