01/10/2017

Đất nước và nhân dân như tôi thấy

(Tặng các nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam)

Phóng sự ảnh của Lê Phú Khải

1) Đường quê (Cẩm Giàng - Hải Dương, 2016)

clip_image002

2) Tây Nguyên (Buôn Hồ, 2014)

clip_image004

3) Xã Mỹ Thành Nam (Cai Lậy - Tiền Giang, 2012)

clip_image006

4) Nhân dân (chợ Đồng Văn - Hà Giang, 2014)

clip_image008

L. P. K.

Tác giả gửi BVN.