08/11/2017

Bỏ sổ hộ khẩu và CMND: Xin đừng tưởng bở!

Người Quan Sát (Danlambao)

clip_image002

Nhà cầm quyền vừa ra Nghị quyết 112 (1) với “mục tiêu” là đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công an. Các báo lề Đảng chạy tít “…bỏ sổ hộ khẩu” làm nhiều người sung sướng rằng: thế là đã có tự do! Tuy nhiên…

Trong toàn văn Nghị quyết với những thủ tục dành cho nhiều thành phần, trong mỗi mục người ta luôn thấy có sự hiện hữu câu:

“Bỏ thông tin về “Nam/Nữ; Sinh ngày… tháng… năm…; Nơi sinh; Ngày cấp; Nơi cấp; Địa chỉ cư trú” và thay thế số chứng minh nhân dân bằng số định danh cá nhân đối với phần thông tin người khai”.

Do đó, số chứng minh nhân dân sẽ được thay bằng một mã số định danh cá nhân. Chỉ là một thay đổi ngôn từ. Những thông tin được “bỏ” ở trên khi khai báo trong các đơn từ sẽ được truy xét từ mã số định danh vì bất cứ ở nước nào, nhà nước đều phải có đủ dữ kiện của một công dân. Những dữ kiện này sẽ được “search” thấy bằng mã số định danh. Do đó, việc không điền một số thông tin chỉ là một việc đơn giản hóa thủ tục trong thời đại tin học.

Điều quan trọng nhất mà người dân quan tâm là với Nghị quyết này, từ giờ trở đi chúng ta có quyền tự do đi lại, ăn ở bất cứ nơi đâu mà không cần thông báo, không bị kiểm soát bởi nhà cầm quyền hay không?

Câu trả lời là: vũ như cẩn!

Trích từ Nghị quyết:

VIII. LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ CƯ TRÚ

1. Nhóm thủ tục Đăng ký thường trú (thực hiện tại cấp huyện, cấp xã)

a) Bãi bỏ hình thức quản lý dân cư đăng ký thường trú bằng “Sổ hộ khẩu” và thay thế bằng hình thức quản lý thông qua mã số định danh cá nhân. Từ đó, bãi bỏ kết quả giải quyết thủ tục là “Sổ hộ khẩu” và thay thế bằng hình thức cập nhật thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư…

b) Thay thế bản khai nhân khẩu (HK01), phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu (HK02) ban hành kèm theo Thông tư số 36/2014/TT-BCA ngày 09 tháng 9 năm 2014 của Bộ Công an quy định về biểu mẫu sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú bằng một biểu mẫu mới bao gồm nội dung về thay đổi về nơi đăng ký thường trú, nơi ở hiện nay và các thông tin về công dân có thay đổi so với thời điểm khai phiếu thu thập thông tin dân cư (nếu có), giảm tải các thông tin đã khai thác được trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư quy định tại tại khoản 1 Điều 16 Thông tư số 35/2014/TT-BCA ngày 09 tháng 9 năm 2014 của Bộ Công an…

2. Thủ tục Đăng ký tạm trú tại Công an cấp xã

Bãi bỏ hình thức quản lý dân cư tạm trú bằng “Sổ tạm trú” và thay thế bằng hình thức quản lý thông qua mã số định danh cá nhân. Từ đó, bãi bỏ kết quả giải quyết thủ tục là “Sổ tạm trú” và thay thế bằng hình thức cập nhật thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư…

Cả 2 trường hợp thường trú và tạm trú vẫn phải khai báo. Từ khai báo bằng “sổ tạm trú” sang thành “quản lý thông qua mã số định danh cá nhân”.

Để bảo đảm nhân dân đừng… tưởng bở, Bộ trưởng Công an Tô Lâm tuyên bố trên báo lề Đảng: “Bỏ hộ khẩu chứ không bỏ quản lý dân cư(2).

Ông này nói rõ, Nghị quyết 112 chỉ “là thay đổi nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính chứ không phải bỏ quản lý”.

Bổ sung cho trùm công an, Giám đốc Công an Nghệ An là Nguyễn Hữu Cầu khẳng định: “Khi có nghi ngờ, các cơ quan chức năng sẽ kiểm tra chứ không phải bỏ sổ hộ khẩu thì không kiểm tra nữa”.

Và khi có nghi ngờ là vũ khí công an thường xuyên sử dụng đối với các công dân yêu nước nhưng không khoái Đảng! Và công an kiểm tra cái gì? Vẫn như cũ: bạn có phải là thường trú tại nơi đang ở không, hay bạn có khai báo tạm trú khi đến ở tạm nhà của người thân hay không. Rõ ràng là: big brother vẫn luôn nhòm ngó bạn.

Việc “nhòm ngó”, “quan sát”, “theo dõi”, “kiểm tra”, “bắt giữ” sẽ không còn thực hiện dưới cụm từ lạc hậu “sổ hộ khẩu” vì chẳng còn ai dùng cái sổ này để mua gạo từ nhà nước. Nó được thay thế bằng cụm từ mỹ miều, văn minh hơn. Đó là: “cập nhật thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư”.

Và tất cả được điều khiển, điều hành và tự tung tự tác bởi Bộ Công an còn Đảng còn mình.

07.11.2017

N.Q.S.

__________

Chú thích:

(1) http://vov.vn/chinh-tri/toan-van-nghi-quyet-112-cua-chinh-phu-ve-viec-bo-so-ho-khau-va-cmnd-691673.vov

(2) https://vnexpress.net/tin-tuc/phap-luat/bo-truong-cong-an-bo-ho-khau-chu-khong-bo-quan-ly-dan-cu-3666196.html

Nguồn: http://danlambaovn.blogspot.com/2017/11/bo-so-ho-khau-va-cmnd-xin-ung-tuong-bo.html