Bảo vệ ngư dân – nhiệm vụ quốc gia tối hệ trọng

Nguyễn Ngọc Chu

Nhìn ngư dân Việt Nam hàng ngày bị tàu Trung Quốc xua đuổi, đâm chìm mà rơi nước mắt. Không có lẽ cứ mãi cam chịu đứng nhìn giặc Trung Quốc ức hiếp đồng bào ta?

1. Trung Quốc không từ bỏ mục tiêu chiếm toàn bộ Biển Đông Nam Á. Đó là điều chắc chắn.

2. Việt Nam cũng như cả khối Đông Nam Á không có cách nào tự mình ngăn chặn được Trung Quốc độc chiếm Biển Đông Nam Á. Đó là điều chắc chắn.

3. Muốn ngăn chặn Trung Quốc độc chiếm biển Đông Nam Á cần phải có các nước ngoài khu vực Đông Nam Á. Đó là điều chắc chắn.

4. Trung Quốc độc chiếm Biển Đông Nam Á thì Việt Nam là nước bị mất lãnh thổ và chủ quyền biển đảo, chủ quyền không phận nhiều nhất trong số các nước Đông Nam Á. Đó cũng là điều chắc chắn.

5. Trong các nước Đông Nam Á, Việt Nam là mục tiêu trấn áp số 1 của Trung Quốc. Đó cũng là điều chắc chắn.

6. Trung Quốc dùng lực lượng quân sự đội lốt ngư dân để làm lực lượng nòng cốt xua đuổi ngư dân Việt Nam. Phía sau là đông đảo các chiến hạm. Đó cũng là điều chắc chắn.

7. Ngư dân Việt Nam bị tàu Trung Quốc đâm chìm và tiếp tục bị đâm chìm nhiều nữa. Không chỉ trong khu vực biển Hoàng sa, Trường sa, mà trong toàn bộ khu vực thềm lục địa Việt nam. Đó là điều chắc chắn.

8. Trung Quốc chưa đuổi được Philippines ra khỏi khu vực đảo Thị Tứ dẫu tập trung cả trăm tàu hải quân là vì Mỹ. Nhờ Hiệp ước phòng thủ chung giữa Philippines với Mỹ mà Trung Quốc chưa làm càn với Philippines. Đó là điều chắc chắn.

9. Trung Quốc chưa làm càn với Nhật Bản ở quần đảo Senkaku cũng là vì Hiệp ước phòng thủ giữa Nhật Bản và Mỹ. Nhật Bản mạnh tay xua đuổi tàu Trung Quốc xâm chiếm lãnh hải đảo Senkaku cũng vì nhờ có Hiệp ước phòng thủ với Mỹ. Đó là điều chắc chắn.

10. Sau bao nhiêu điều chắc chắn như vậy, chúng ta đã nghĩ ra phương sách gì để bảo vệ ngư dân Việt Nam?

Nhìn ngư dân Việt Nam hàng ngày bị tàu Trung Quốc xua đuổi, đâm chìm mà rơi nước mắt. Không có lẽ cứ mãi cam chịu đứng nhìn giặc Trung Quốc ức hiếp đồng bào ta?

Bảo vệ ngư dân Việt Nam là bảo vệ Biển Đảo Việt Nam – quan trọng hơn di chuyển nhân sự, quan trọng hơn chống tham nhũng. Bộ Chính Trị, Ban Bí thư hãy tập trung trí lực cho nhiệm vụ bảo vệ ngư dân. Nhiệm vụ rất khó khăn phức tạp, nhưng không phải không có cách.

N.N.C.

Nguồn: FB Nguyễn Ngọc Chu

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.net

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn