Thư giãn Chủ nhật: Không nên gọi 30 tháng Tư là ngày Quốc hận! (chuyện cười lý luận)

Hà Sĩ Phu

Ngày 30 tháng Tư năm ngoái hộp thư tôi nhận được một bài viết, phân tích ngày 30 tháng Tư chính là ngày Quốc hận vì đánh dấu ngày đem chủ nghĩa CS ảo tưởng tràn vào miền Nam làm cho xã hội miền Nam bỗng nhiên bị phân ly, thù hận, kém dân chủ, kém phát triển và văn hóa suy đồi. Tôi chỉ trả lời bằng mấy chữ ngắn gọn:

- Không nên gọi đó là Quốc hậnchưa chính xác!

Lập tức tôi nhận được hồi âm:

- Chúng tôi vẫn tưởng HSP là người kịch liệt phê phán chủ nghĩa CS từ 30 năm trước, vậy mà bây giờ ông đổi giọng khác thường như vậy là duyên cớ gì?

Chờ 3 hôm sau, để cho người bạn nghĩ là tôi đã cúi đầu chịu trận, tôi mới trả lời nhẹ nhàng:

- Thưa ông bạn: Mới bị nhuộm Đỏ một nửa nước mà dùng chữ Quốc hận thì cái ngày đánh dấu tai họa nhuộm Đỏ cả nước, tức 19/8 và 2/9, phải gọi là chữ gì cho xứng? Vậy 30/4 chỉ nên gọi là Tiểu Quốc hận, để dành chữ Quốc hận hay Đại Quốc hận cho cái ngày “Đỏ cả nước” kia chứ lỵ? (Cuối thư tôi đưa đường link một bài đã đăng trên trang Boxit: Đại thắng hay Quốc hận?)

Lập tức tôi lại nhận được thư hồi âm, nhưng chỉ vẹn vẹn 2 chữ “Hì…Hì…” phóng to như con gà mái ghẹ!

H.S.P.

Tác giả gửi BVN.

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.net

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn