Nghị quyết xử lý tài sản bất minh cần Quốc hội một lần nữa bỏ phiếu

Lưu Trọng Văn

Không cần các màn biểu diễn mà “Chỉ cần buộc cán bộ từ Tổng bí thư trở xuống phải kê khai tài sản của mình và tài sản của vợ con, người thân của mình hàng năm. Cứ tài sản nào bất minh, không rõ nguồn gốc hợp pháp là bị tịch thu, đồng thời bị phạt gấp đôi, thì tiền của Dân bị ăn cắp thất thoát thu về cho QG sẽ vô cùng lớn. Và chắc chắn tệ tham nhũng, ăn cắp, thu lợi bất chính sẽ được hạn chế tối đa”.

Thanh tra Chính phủ mới đây đã tổ chức bốc thăm lựa chọn ra 67 cán bộ thuộc 9 bộ, ngành để xác minh tài sản thu nhập năm 2023.

Nói thẳng cho nhanh, đây không thể là biện pháp chống tham nhũng hiệu quả. Nói đúng hơn đây là màn biểu diễn phần ngọn tạo sóng trong một bộ phận Dân nhẹ dạ mà thôi.

Chỉ riêng việc QH khoá trước đa số đại biểu chống lại việc xử lý tịch thu tài sản bất minh của lãnh đạo các cấp, đủ thấy rằng hiện nay việc chống tham nhũng chưa là ý chí của QH, có nghĩa là chưa là quyết tâm sống còn của đảng cầm quyền, vì đa số đại biểu QH đại diện cho đảng.

QH mới với Chủ tịch Vương Đình Huệ chưa một lần đưa ra QH biểu quyết lại nghị quyết xử lý tài sản bất minh mà QH khoá trước đã làm ngơ kia.

Chính vì nghị quyết có tính pháp lý quan trọng ngăn chặn tham nhũng không được thông qua, dẫn đến công cuộc chống tham nhũng khó mà thành công.

Chỉ cần buộc cán bộ từ Tổng bí thư trở xuống phải kê khai tài sản của mình và tài sản của vợ con, người thân của mình hàng năm. Cứ tài sản nào bất minh, không rõ nguồn gốc hợp pháp là bị tịch thu, đồng thời bị phạt gấp đôi, thì tiền của Dân bị ăn cắp thất thoát thu về cho QG sẽ vô cùng lớn. Và chắc chắn tệ tham nhũng, ăn cắp, thu lợi bất chính sẽ được hạn chế tối đa.

Gã nghĩ QH khoá này vì Dân tộc cần phải đưa nghị quyết xử lý tài sản bất minh ra bỏ phiếu.

Nếu nghị quyết này được QH thông qua thì người Dân mới thực sự tin đảng cầm quyền do ông Nguyễn Phú Trọng lãnh đạo thực tâm chống tham nhũng.

Còn không thì… lại tiếp tục các “màn diễn” kiểu như “bốc thăm may rủi” của Thanh tra Chính phủ mà thôi…

L.T.V.

Tác giả gửi BVN

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn