16/03/2010

Thư bạn đọc: Trường học VN đã nằm bên kia biên giới Tàu

Ngọc Thu

Chào các bác trong trang Bauxite Việt Nam,

Xem hình bản đồ giáp giới Việt Nam – Trung Quốc trên Google map, chỗ biên giới Lào Cai, tôi rất ngạc nhiên thấy các trường học VN như Trường Nguyễn Công Hoan, Trường Lê Quý Đôn đã nằm bên kia biên giới Tàu (xem hình 1).

Hình 1
Còn dọc theo biên giới phía Bắc, những phần đất nằm phía VN thì lại ghi chữ Tàu (xem hình 2).

Hình 2

Tôi không tin rằng Google có thể sai như vậy, và cũng không tin rằng National Geographic Society sơ suất. Vì sao lại có chuyện này, thật không tài nào hiểu nổi. Nếu nghe lời giải thích của ông Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Vũ Dũng báo cáo kết quả làm việc trong rất nhiều năm của Đoàn công tác hoạch định biên giới đất liền giữa ta và Trung Quốc vào đầu năm ngoái (2009) thì đâu đến nỗi thế. Ông Dũng nói: “Tôi đã có nhiều dịp phát biểu về vấn đề này. Hôm nay, tôi xin một lần nữa khẳng định rằng: chủ quyền lãnh thổ là vấn đề hết sức thiêng liêng đối với bất kỳ quốc gia nào, dân tộc nào. Đối với dân tộc Việt Nam thì vấn đề chủ quyền lãnh thổ lại càng thiêng liêng cao cả. Dân tộc ta từ nghìn xưa đã chiến đấu, hy sinh để bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Gần tám thập kỷ qua, nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu, đã đi qua những cuộc kháng chiến vô cùng gian khổ, chịu đựng nhiều mất mát, hy sinh to lớn để giữ vững chủ quyền lãnh thổ của mảnh đất thân yêu này.

Trong đàm phán với Trung Quốc và các nước láng giềng khác cũng như trong quá trình PGCM trên thực địa, chúng ta đều đã thể hiện hết sức rõ ràng lập trường bất di bất dịch, đó là: chủ quyền lãnh thổ là vấn đề mang tính nguyên tắc, không thể nhân nhượng. Như trên tôi đã nói, do lịch sử để lại, có những khu vực quá canh, quá cư, Hai đoàn đàm phán đã nhất trí linh hoạt điều chỉnh trên cơ sở cân bằng lợi ích.

Vì vậy, không thể có chuyện “Việt Nam mất đất”, “cắt đất” cho nước này nước kia như một số mạng nước ngoài đưa tin. Chỉ có thể giải thích rằng những mạng này hoặc do thiếu thông tin hoặc cố tình làm sai lệch thông tin vì những ý đồ khác nhau” (“Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam: không có chuyện “cắt đất” cho nước khác” – Dân trí 02-01-2009).

Có lẽ rồi thời gian mọi chuyện sẽ được sáng tỏ, chỉ lo rằng lúc đó tất cả đã đâu vào đấy, khó mà đòi lại được những gì đã mất vào tay người Tàu. Còn ngài Thứ trưởng với lời nói trơn như mỡ thì cũng đã đi sang bên kia thế giới lâu rồi. Chỉ dân tộc Việt Nam là không tránh đâu cho hết khốn khổ. Chẳng lẽ chúng ta nuốt nhục đến vậy ư? Có ai giải đáp được cho tôi không, rằng đây là do bản đồ nước ngoài ghi nhầm?
Kính thư

NT