14/03/2010

Thư giãn Chủ nhật: Dự án 135 ver 2.0

HM


Ảnh minh hoạ: baovietnam.vn
Một vị lãnh đạo địa phương mải hẹn hò với các cháu học sinh phổ thông, giao cho cô bé đánh máy soạn dự án cho người “lạ” thuê rừng. Vào Google gõ “135/1998/QĐ-TTg”, cô tìm được bản dự án gốc 135.
Sau khi thêm bớt vài từ cho hợp lý với địa phương, cô có trong tay một bản nháp cho thuê rừng đầu nguồn.
Xin ghi ra đây để quí vị thấy là thời internet này chỉ copy/past là có hợp đồng nửa thế kỷ cho thuê những miền đất mà người trước xây, kẻ sau đem bán.

Bản Dự án gốc cách đây 12 năm
Quyết định 135 (Số 135/1998/QĐ-TTg ngày 31/7/1998) thời bác Phan Văn Khải có một số điểm giúp dân nghèo phát triển rừng như sau:
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh chỉ đạo thực hiện giao đất giao rừng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, gắn với công tác định canh, định cư phát triển vùng kinh tế mới, tạo điều kiện cho đồng bào có đất sản xuất, ổn định đời sống.
a) Ở miền núi, nơi có dự án bảo vệ, trồng rừng, hộ nông dân được nhận khoán bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh kết hợp trồng bổ sung, được giao đất để trồng rừng phòng hộ, rừng sản xuất theo quy định tại Quyết định số 661/1998/QĐ-TTg ngày 29 tháng 7 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về “mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách và tổ chức thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng”. Mức diện tích giao khoán tùy theo điều kiện cụ thể ở mỗi địa phương, do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.
b) Ở những nơi nông dân không có đất hoặc có quá ít đất để sản xuất nông lâm nghiệp, giải quyết theo hướng sau đây:
  • Ở những tỉnh còn đất hoang hóa có thể khai hoang để phát triển sản xuất nông lâm nghiệp thì Nhà nước hỗ trợ đầu tư việc khai hoang, phục hóa giao đất cho dân sản xuất.
  • Giao cho nông, lâm trường quốc doanh và nông, lâm trường quân đội đóng trên các địa bàn, có trách nhiệm tiếp nhận đồng bào không có đất, đồng bào du canh, du cư và giao khoán đất cho đồng bào sản xuất.
  • Uỷ ban nhân dân các tỉnh thực hiện các chính sách khuyến khích các tổ chức nông, lâm nghiệp ngoài quốc doanh tiếp nhận, giải quyết việc làm cho các hộ nông dân nghèo.
Ghi chú: Dự án 135 đã kết thúc vào năm 2005. Theo báo cáo thì thành công ngoài sức tưởng tượng. Người ta không biết rõ mục tiêu ban đầu giảm nghèo cho gần 2.000 xã, bao nhiêu trong số đó đã giàu lên. Có ông đùa, chương trình 135 được hiểu phân bổ theo tỷ lệ: trên 5, dưới 3, và dân hưởng 1.
Dự án 135 “lạ” của cô đánh máy
Sau ghi copy/past, cô đánh máy sửa lại chút xíu và có một biến tướng khác của dự án 135 ver 2.0 như sau:
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh có quyền cho nước “lạ” thuê rừng trong vòng 50 năm. Có thể cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, gắn với công tác định canh, định cư phát triển vùng kinh tế mới, tạo điều kiện cho bên đối tác “lạ” có đất sản xuất, ổn định đời sống cho dân “lạ”.
a) Ở miền núi, nơi có dự án bảo vệ, trồng rừng, hộ “lạ” được nhận khoán bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh kết hợp trồng bổ sung, được giao đất để trồng rừng phòng hộ, rừng sản xuất theo quy định tại Quyết định số XXX của Chủ tịch tỉnh về “mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách và tổ chức thực hiện Dự án trồng mới 30.000 ha rừng bạch đàn (10 tỉnh tương đương với 300.000ha)”. Mức diện tích giao khoán tùy theo điều kiện cụ thể ở mỗi địa phương, do địa phương quyết định.
b) Ở những nơi nông dân “lạ” không có đất hoặc có quá ít đất để sản xuất nông lâm nghiệp, giải quyết theo hướng sau đây:
  • Ở những nơi còn đất hoang hóa có thể khai hoang để phát triển sản xuất nông lâm nghiệp thì địa phương hỗ trợ đầu tư việc khai hoang, phục hóa giao đất cho dân “lạ” sản xuất.
  • Giao cho nông, lâm trường “quốc tế” và nông, lâm trường, quân đội “lạ” đóng trên các địa bàn, có trách nhiệm tiếp nhận đồng bào “lạ” không có đất, đồng bào “lạ” du canh, du cư và giao khoán đất cho đồng bào “lạ” sản xuất.
  • Ủy ban nhân dân các huyện thực hiện các chính sách khuyến khích các tổ chức nông, lâm nghiệp ngoài quốc doanh tiếp nhận, giải quyết việc làm cho các hộ “lạ” nghèo.
Theo thông lệ, địa phương vì ít thông tin, người ký duyệt chỉ cần hưởng 1, kẻ thực hiện hưởng 3 và dân “lạ” hưởng 5. Quốc gia “lạ” còn những gì lợi hơn nữa thì bó tay com. Có lẽ phải hỏi hai vị tướng về hưu Đồng Sỹ Nguyên và Nguyễn Trọng Vĩnh. Nghe đâu các địa phương có kế hoạch cử người “quen” nhà mình sang Miến Điện thuê rừng trồng cao su.
Viết xong cô đánh máy gửi ngay fax tới nhà nghỉ, nơi vị đứng đầu địa phương đang du hý với em ún. Không hiểu là dự án 135 ver 2.0 này đã được ổng ký chưa.
Giả sử có sai, chắc là lỗi kỹ thuật, tội vạ có cô đánh máy chịu.
11-03-2010
HM
Nguồn: hieuminh.org