02/07/2010

Bộ GTVT đề nghị "báo chí chung sức" với Vinashin

http://sloone.files.wordpress.com/2008/04/sinking-ship.jpg
T.N.

(Tamnhin.net) - Theo thông cáo của Bộ GTVT, khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới đã ảnh hưởng nặng nề đến Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin).
 
Theo thông cáo, việc này cũng đã "gây ra khó khăn về tài chính, không huy động được nguồn vốn vay nước ngoài, cam kết vốn của một số ngân hàng và tổ chức tài chính trong nước bị hủy... dẫn đến không đảm bảo bố trí đủ nguồn vốn cho các dự án đầu tư đang thực hiện; mặt khác rất nhiều chủ tàu gặp khó khăn về tài chính (do các ngân hàng đã cam kết nhưng sau đó từ chối tài trợ) đã đề nghị hủy hợp đồng, giãn tiến độ đóng tàu cũng như giãn thời gian thanh toán".

Bộ cho rằng, Vinashin đầu tư dàn trải, quản lý dự án, công nợ, dòng tiền... còn hạn chế, hệ thống quản lý có nhiều khâu chưa theo kịp và thích ứng nhanh với tình hình biến động khủng hoảng nên họat động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Tập đoàn rơi vào tình trạng rất khó khăn, phải khẩn trương, kiên quyết cơ cấu lại, cả về tổ chức sản xuất kinh doanh, đầu tư tài chính, với yêu cầu là: duy trì, phát triển ngành công nghiệp cơ khí đóng, sửa chữa tàu biển; khai thác sử dụng có hiệu quả các dự án, các năng lực sản xuất kinh doanh đã và đang đầu tư; không để ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Ngày 18 tháng 6 năm 2010, Thủ tướng đã ra quyết định tái cơ cấu Vinashin. Theo quyết định này, những doanh nghiệp và dự án dở dang tại các ngành nghề không gắn với ngành nghề sản xuất kinh doanh chính (là đóng tàu và công nghiệp phụ trợ): như vận tải biển, xây dựng các Cảng và khu công nghiệp..., các công ty không thật cần thiết trong chiến lược phát triển của Tập đoàn mà trong điều kiện khó khăn hiện nay Vinashin chưa có điều kiện hoàn thiện, thì được chuyển giao cho các doanh nghiệp khác phù hợp và có điều kiện hơn để có quản lý, đầu tư, khai thác có hiệu quả. Điều này cũng tạo điều kiện cho Tập đoàn giảm nợ và bổ sung nguồn vốn vào các dự án đóng tàu hiện nay.

"Bộ GTVT và Vinashin trân trọng đề nghị các cơ quan báo chí chung sức, đồng lòng giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn, ổn định tình hình sản xuất, kinh doanh, giữ vững và tiếp tục phát triển uy tín, thương hiệu của Tập đoàn trong nước và trên trường quốc tế", Bộ GTVT đề nghị.

Tuy nhiên, cho đến nay, chưa có một cá nhân nào phải chịu trách nhiệm về sự thua lỗ nghiêm trọng của Vinashin trong nhiều năm qua.
T.N.

Nguồn: http://tamnhin.net/