23/07/2010

GỬI CÁC BẠN SINH VIÊN

image Hoan hô các bạn sinh viên đại học Hoa Lư, và đại học Bình Dương. Các bạn đã làm một việc rất có ý nghĩa; một mũi tên bắn trúng hai đích. Yêu nước là chống cường quyền và chống cường quyền là yêu nước. Cường quyền và ngoại xâm là đồng bọn của nhau.

Tôi mách các bạn cuốn sách “Sao biển và nhện” của tác giả Ori Brafman & Rod A.Baeckstrom, nhà xuất bản Tri thức năm 2010. Nó nói về sức mạnh không thể ngăn cản nổi của cơ cấu phân quyền. Tôi tin rằng các bạn rất thông minh… đây là một cuốn sách bổ ích.

Tôi cũng xin làm một việc nhỏ để hưởng ứng cùng các bạn. Đó là từ hôm nay tôi sẽ sử dụng địa chỉ email mới “HS_TS_VN_1001@YAHOO.COM” . Tôi hy vọng sáng kiến này được các bạn hưởng ứng “phần chữ giống nhau, chỉ khác phần số”. Như Hồ Chí Minh đã từng nói: Tôi chỉ có một đảng - đảng Việt Nam. Những người yêu nước, không còn tên riêng nữa mà chỉ có một tên – Việt Nam. Tôi xin trích bài thơ Hòn đá của Hồ Chí Minh tặng các bạn.

Hòn đá

Hòn đá to,

Hòn đá nặng,

Chỉ một người,

Nhấc không đặng.

Hòn đá to,

Hòn đá nặng,

Nhiều người nhấc,

Nhấc lên đặng.

Biết đồng sức,

Biết đồng lòng,

Việc gì khó,

Làm cũng xong.

Nếu chúng ta

Biết đồng lòng

Thì việc đó

Quyết thành công.

Báo Việt Nam độc lập,

số 123, ngày 21-04-1942

Chúc các bạn tỉnh táo và khôn ngoan!

Hà Nội, 21/7/2010

Hà Đình Sơn

Email: HS_TS_VN_1001@YAHOO.COM