28/07/2010

Tại sao báo chí im tiếng trước vụ bạo động lớn ở Bắc Giang?

Hà Đình Sơn

image Vụ bạo động lớn xảy ra ngày 25/7/2010 tại Bắc Giang là rất nghiêm trọng, có hàng trăm người tham gia và cả vạn người chứng kiến mà tại sao báo chí Nhà nước không đưa tin.

Tôi không biết gọi đây là vụ gì: Biểu tình của nhân dân hay là nổi loạn. Chỉ biết rằng đã xảy ra bạo động giữa nhân dân và công an. Xô xát làm cho nhiều người bị thương nặng, nhiều người bị bắt đi..; hai phía đã dùng tới dùi cui, hơi cay, vòi rồng, súng nổ và gạch đá… Tôi tạm gọi vụ việc này là “ Vụ bạo động lớn ở Bắc Giang”.

Tại sao báo chí Nhà nước không đưa tin để trong nước và nước ngoài được biết sự thật đã xảy ra điều gì ở Bắc Giang ngày 25/7/2010.

Luật Báo chí 1989:

"Điều 6. Nhiệm vụ và quyền hạn của báo chí

Báo chí có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

1- Thông tin trung thực về tình hình trong nước và thế giới phù hợp với lợi ích của đất nước và của nhân dân;”

Nhiệm vụ của Báo chí phải đưa tin trung thực về tình hình trong nước. Không có lý do gì để nói rằng: không đưa tin này vì nó không phù hợp với lợi ích của đất nước và của nhân dân. Báo chí nhà nước không đưa tin đã vô tình để “ giành sân” cho báo chí “lề trái” phát huy tác dụng. Thử hỏi như vậy niềm tin với báo chí Nhà nước sẽ còn hay không?

Chiểu theo điều không được thông tin:

“Điều 10. Những điều không được thông tin trên báo chí

Để quyền tự do ngôn luận trên báo chí được sử dụng đúng đắn, báo chí phải tuân theo những điều sau đây:

1- Không được kích động nhân dân chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phá hoại khối đoàn kết toàn dân;

2- Không được kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước, kích động dâm ô, đồi trụy, tội ác;

3- Không được tiết lộ bí mật Nhà nước: bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định;

4- Không được đưa tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống nhằm xúc phạm danh dự của tổ chức, danh dự, nhân phẩm của công dân”.

Sự việc xảy ra ở Bắc Giang ngày 25/7/2010 không phải là thông tin bị cấm.

Mong những cá nhân và các cơ quan báo chí Nhà nước hãy trả lời nhân dân.

Hà Nội, ngày 26/7/2010

HĐS

Email: HS_TS_VN_1001@YAHOO.COM