Giải pháp cho Hoàng Sa & Trường Sa

Hãn Nguyên  Nguyễn Nhã, Tiến sĩ sử học

image Hồi cuối tháng 4 vừa qua, khi tôi tham gia nói chuyện với các bạn trẻ tại Trường Đại học Ngọai thương ở Hà Nội, có bạn  hỏi tôi giải pháp nào cho HS & TS, tôi nói các bạn nên bắt chước người Nhật hay Người Đại Hàn khi bị mối nhục thất trận hay nhục từng bị người ta thống trị thì phải cố làm sao phát triển đất nước nếu không hơn người thì cũng không kém người! Phải có văn hóa kinh doanh như người Nhật các công ty đều có mục tiêu góp phần phát triển đất nước, không làm điều gì có hại cho đất nước vì tư lợi riêng của mình.

Muốn được như vậy thì ta phải có động lực mạnh mẽ! Theo tôi, động lực mạnh mẽ ấy chính là làm sao giới trẻ cảm thấy mối nhục không thể chấp nhận được. Nếu như cha ông chúng ta xưa lấy mối nhục vong quốc mà biết bao người đã hy sinh cả cuộc đời mình cho đất nước, nên đất nước mới có ngày thoát cảnh vong quốc như ngày nay, không còn bị ngoại bang thống trị.

Nay các bạn trẻ phải lấy mối nhục bị cường quốc láng giềng làm nhục và nhất là bị mối nhục tụt hậu làm động lực mãnh liệt, cũng không cần hy sinh tính mạng mình mà chỉ cần hy sinh những tư lợi nào có hại cho sự phát triển đất nước mà thôi!

Muốn có sức mạnh xây dựng đất nước thì phải xóa bỏ hận thù để tạo sự đồng thuận xây dựng đất nước hùng cường, bất kể sự khác biệt về chính kiến, tôn giáo, sắc tộc, địa  phương, trong hay ngoài nước.

Các bạn trẻ hãy lấy hai mối nhục đó mà làm động lực lớn lao, mỗi người phải có một kế hoạch nhỏ làm sao xây dựng nội lực đất nước hùng cường, làm sao biến nước ta trở thành con rồng Châu Á trong tương lai chứ không làm con cọp Châu Á. Một kỷ nguyên mới sẽ đến với Việt Nam! Khi ấy, thời cơ đến, chúng ta có thể lấy lại Hoàng Sa và bảo vệ những gì còn lại của Trường Sa.

Tôi cũng có nói với các bạn trẻ tại Đại Học Ngoại Thương ở Hà Nội rằng: “Bất cứ ai làm cho đất nước suy hèn là có tội với Tổ tông và Dân tộc”. Có bạn đã nói: “Vậy thì bất cứ ai vô cảm với Hoàng Sa & Trường Sa là có tội với Tổ tông và Dân tộc”. Nếu có được tinh thần như thế, tôi tin Hòang Sa & Trường Sa là chất men yêu nước để người Việt chúng ta ngồi lại với nhau cùng có mục tiêu chung xây dựng đất nước hùng cường, thoát khỏi nguy cơ lớn lao chưa từng có ở Biển Đông cũng như đối với vận mệnh của Đất nước!

Và không cách nào là phải đoàn kết với khối ASEAN, quốc tế hóa Biển Đông để không để bất cứ ai muốn làm gì thì làm. Dĩ nhiên sự thật lịch sử về việc xác lập chủ quyền của Việt Nam tại Hoàng Sa &Trường Sa phải được quảng bả rộng rãi ở trong và ngoài nước kể cả nhân dân Trung Quốc. Cái gì của César phải trả lại cho César!

NN

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.net

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn