14/08/2010

Khi cơ quan công quyền không thi hành luật pháp!

Chuyện như sau: Công ty TNHH Hoàng Long có Vốn điều lệ thực tế của Công ty là 2.185.080.000đồng trong đó vốn chiếm dụng của Nhà nước trên 997 triệu đồng do trả nhầm vào Công ty. Công ty dự tính tích lũy lãi để trả khi bị phát hiện ra.

Sau khi Giám đốc Công ty chết, một số người chiếm đoạt con dấu, tài sản, tiến hành đăng ký lại nội dung đăng ký kinh doanh (chủ yếu là đăng ký địa vị pháp lý về người đại diện theo pháp luật của Công ty và Giám đốc Công ty, đăng ký khống vốn, và giảm vốn của sáng lập viên, giảm vốn điều lệ Công ty, biển thủ tài sản nhà nước).

Biết được âm mưu đó, Ngày 15 tháng 5 năm 2005 các sáng lập viên bị chiếm đoạt tài sản đã nộp đơn lên sở KH&ĐT Quảng Ninh đề nghị không đăng ký thay đổi lại nội dung đăng ký kinh doanh vì tài sản của người chết chưa xác định được và vốn góp của các sáng lập viên cũng chưa xác định được.

Hội đồng thành viên và kế toán đang làm trong sạch tài chính và vốn góp, vốn điều lệ. và những khoản trốn thuế phải truy thu nộp thuế cho Nhà nước.

Bất chấp đơn thư; sau 01 tháng 10 ngày tức  ngày 24 / 6/ 2005 Sở Kế hoạch và đầu tư Quảng Ninh cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lại nội dung đăng ký kinh doanh số 2202000999 cho Công ty và đăng ký cho người không có một đồng vốn nào lại được ghi là 470 triệu đồng và là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, là Giám đốc công ty.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh còn đăng ký 3 người không ký xác lập quyền và nghĩa vụ trong hồ sơ đăng ký thay đổi lại nội dung đăng ký kinh doanh. Trong đó có hai người là công chức nhà nước thuộc diện cấm thành lập doanh nghiệp và quản lý doanh nghiệp.

Những người bị chiếm đoạt tài sản đã khiếu nại đề nghị Cơ quan đăng ký kinh doanh thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nói trên vì Hồ sơ đăng ký  thay đổi lại là giả mạo và vi phạm Luật Doanh nghiệp suốt từ tháng 7 năm 2005 đến nay. Cơ quan Sở KH&ĐT Quảng Ninh, Phòng đăng ký kinh doanh Quảng Ninh chỉ khất lần, không xem xét giải quyết, không thi hành luật pháp.

Người bị hại đã làm đơn khiếu kiện lên Tòa hành chính nhưng họ không xét xử trả lại đơn.

Mời các bạn ghé thăm trang  blog:  Người không có liêm sỉ, thì ngôn luận bất nhất cho ý kiến người bị hại phải xử lý ra sao khi cơ quan công quyền  không thi hành luật? 

Để tiện cho ý kiến mời các bạn  xem các điểm, khoản và điều luật của văn bản qui phạm pháp luật (luật pháp) nói: (Chữ trong dấu ngoặc kép là nguyên văn điểm, khoản và điều luật của văn bản qui phạm pháp luật) 

NĐ109/2004/CP của Chính phủ về đăng ký kinh doanh:

“Điều 4 Nhiệm vụ quyền hạn, trách nhiệm của Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh.  Sau khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nếu phát hiện có nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký kinh doanh là không chính xác, thì tùy theo mức độ vi phạm mà xử lý theo quy định tại Nghị định số 37/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt hành chính về đăng ký kinh doanh.

- khoản 7. Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh  đối với doanh nghiệp trong các trường hợp sau đây:

a)    Có nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký kinh doanh là giả mạo hoặc trái với điều 9 luật doanh nghiệp.”

Điều 9.luật doanh nghiệp 1999 ghi như sau:

Tổ chức, cá nhân được quyền thành lập doanh nghiệp, trừ những trường hợp sau đây:

2. Cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

4. Cán bộ lãnh đạo,quản lý nghiệp vụ trong các doanh nghiệp nhà nước”.

NĐ 88/2006/CP. của Chính phủ về đăng ký kinh doanh ghi như sau:

“  Điều 7. Nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh. -  khoản 6. Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp trong các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 165 của Luật Doanh nghiệp” (Luật doanh nghiệp 2005)

Điều 165. Xử lý vi phạm

2. Doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và bị xoá tên trong sổ đăng ký kinh doanh trong các trường hợp sau đây:

a) Nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký kinh doanh là giả mạo;

b) Doanh nghiệp do những người bị cấm thành lập doanh nghiệp theo khoản 2   Điều 13 của Luật này thành lập”;

Điều 13 của Luật này ghi như sau:

“Điều 13. Quyền thành lập, góp vốn, mua cổ phần và quản lý doanh nghiệp

2. Tổ chức, cá nhân sau đây không được quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam:

b) Cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức;

d) Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong các doanh nghiệp 100% vốn sở hữu nhà nước,”

Nguồn: blog Người không có liêm sỉ, thì ngôn luận bất nhất.