27/08/2010

Thư bạn đọc: Băn khoăn phong Nguyên soái cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Kính thưa các vị đang đề nghị phong hàm Nguyên soái cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tôi xin đồng ý về thiện nguyện, nhưng có băn khoăn: Việc phong này có mở ra tiền lệ phong hàm nguyên soái ở nước ta hay không? Nếu có thì rồi đây nước ta với thói quen tự phong cho nhau, biết đâu sẽ đầy nguyên soái như đầy đại tướng thì dân mệt mỏi lắm. Nhớ lại, 30 năm chiến tranh chống ngoại xâm, thống nhất đất nước, Việt Nam chỉ có hai đại tướng là Võ Nguyên Giáp và Nguyễn Chí Thanh. Nhưng 30 hòa bình, nước ta lập tức có thêm 11 đại tướng khác, mà nhiều vị trong đó dù đã chết hay còn sống, dù đương chức hay đã nghỉ hưu, không phải ai cũng nhớ tên. Bản thân tôi, chẳng nhớ tên mấy người.

Nên tôi kính đề nghị, nếu có quy định chỉ phong hàm Nguyên soái cho ông Võ Nguyên Giáp thôi, thì tôi xin được ủng hộ. Nếu không có cơ chế đó, hoặc có cơ chế đó mà thấy khó giữ được, thì thôi. Đại tướng Võ Nguyên Giáp là Đại tướng do Bác Hồ phong và trực tiếp trao quyết định. Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng đã sống trong lòng dân. Như thế là bền vững.

Sáu Nghệ