28/08/2010

Thư bạn đọc: Lạm bàn về việc đề nghị vinh phong hàm nguyên soái cho Võ Đại tướng

Lê Tử

image_thumb108[1] Trên BVN đưa thông tin về việc có một số đề nghị Nhà nước tấn phong hàm Nguyên soái cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Lê Tử tôi rất xúc động về tấm tình của muôn vạn đồng bào chiến sĩ đối với bậc “đại trí, đại nhân, đại dũng” Võ Nguyên Giáp. Thấy còn có nhiều ý kiến khác nhau, kẻ “con dân” này xin lạm bàn như sau:

Đại tướng là một danh từ chung chỉ một cấp của quân hàm. Nó được sử dụng cho trường hợp phong quân hàm cho các sĩ quan cao cấp theo các tiêu chuẩn luật định của từng quốc gia.

Xem lịch sử thế giới và Việt Nam từ xưa tới nay, riêng trường hợp Võ Nguyên Giáp không nằm trong số đó. Đây là trường hợp đặc biệt với những tiêu chí đặc biệt không luật nào có được và không ai có thể đáp ứng được ngoài Võ Nguyên Giáp, do một nhân vật lịch sử đặc biệt là Hồ Chí Minh trong hoàn cảnh lịch sử đặc biệt là kháng chiến chống Pháp đặt ra và tấn phong. Vì thế không thể và không được đánh giá hàm ĐẠI TƯỚNG của Võ Nguyên Giáp như hàm đại tướng của các vị đại tướng khác.

Quân hàm ĐẠI TƯỚNG của Võ Nguyên Giáp do Hồ Chí Minh tấn phong trong rừng Việt Bắc từ hơn 60 năm trước đã không còn là một DANH TỪ CHUNG mà đã là một DANH TỪ RIÊNG trong tinh thần, trong tư tưởng, trong tâm hồn và tình cảm của quân đội và nhân dân Việt Nam. Nó chỉ dành riêng cho Võ Nguyên Giáp và của riêng Võ Nguyên Giáp. Chứng cứ là, ở nước ngoài, nhiều nước trên thế giới, nhiều học giả quân sự quốc tế gọi Võ Nguyên Giáp là thống tướng, thống soái chứ không phải đại tướng, tức là trên thực tế thì vai trò của Võ Nguyên Giáp từ lâu đã được đánh giá cao hơn đại tướng. Chứng cớ là, ở trong nước, chỉ cần nói ĐẠI TƯỚNG bảo, ĐẠI TƯỚNG nói..., tức là để chỉ Võ Nguyên Giáp chứ không chỉ bất kỳ vị đại tướng nào khác! Điều đó không bao giờ có thể xảy ra với các vị đại tướng khác của Việt Nam.

Trong ngôn ngữ Việt Nam hiện đại, hơn 60 năm qua, khái niệm ĐẠI TƯỚNG khi gắn với Võ Nguyên Giáp đã trở thành một DANH TỪ RIÊNG, nhiều khi được dùng để thay thế tên riêng Võ Nguyên Giáp. Vì thế, theo tôi, khi nói về quân hàm ĐẠI TƯỚNG của Võ Nguyên Giáp thì nên VIẾT HOA, để phân biệt với các hàm đại tướng khác.

Quân hàm ĐẠI TƯỚNG của Võ Nguyên Giáp đã trở thành một huyền thoại, một giá trị nhân văn, một giá trị lịch sử, một biểu tượng văn hoá có tính dân tộc và tính thời đại. Nó có sức sống mãnh liệt trong tâm hồn nhân dân Việt Nam, thể hiện tinh thần, khí phách và bản lĩnh của dân tộc Việt Nam trong chống ngoại xâm, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, không thể thay thế.

L. T.