TS Luật Cù Huy Hà Vũ trình bày rõ quan điểm của mình với các Luật sư bào chữa cho ông

 

BVN nhận được lá thư sau đây của LS Nguyễn Thị Dương Hà trực tiếp gửi tới chúng tôi – dưới hình thức 04 bản scan, nhân danh Trưởng Văn phòng Luật sư Cù Huy Hà Vũ và là một trong những LS bào chữa cho TS Luật cù Huy Hà Vũ – tường thuật lại buổi lấy lời khai bị can của Cù Huy Hà Vũ vào ngày 18-1-2011, trong đó TS Cù Huy Hà Vũ trình bày tóm tắt những quan điểm chủ chốt và nhất quán của ông về các vấn đề thời sự của đất nước mà ông đã từng công bố trên các báo chí và trang mạng trong ngoài nước. BVN nhận được thư này hơi muộn so với các báo khác vì LS Nguyễn Thị Dương Hà gửi nhầm địa chỉ, vậy nay xin đăng lên để công luận thêm sáng tỏ.

Bauxite Việt Nam

clip_image002

clip_image004

clip_image006

clip_image008

 

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.net

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn