16/04/2011

Cục Hải dương Trung Quốc công bố danh mục 176 đảo không có người ở được khai thác – Tư liệu và vài lưu ý

Dương Danh Dy (gt)

Theo luận điểm của Trung Quốc, hiện nay họ có trên 10.000 hòn đảo có diện tích từ 400 m2 trở lên nằm rải rác trên vùng biển rộng hơn 3 triệu km2, trong đó có 6.900 hòn đảo không có người ở với diện tích từ 500m2 trở lên. Những hòn đảo này đều đã được đăng ký (các đảo có diện tích dưới 400 m2 đang tiến hành điều tra và sẽ công bố vào đầu năm 2012). Gần đây Nhà nước Trung Quốc đã công bố danh mục 176 hòn đảo không người ở, diện tích trên 500m2, được quyền khai thác lợi dụng đầu tiên tại 8 tỉnh và khu tự trị là Liêu Ninh (11 đảo), Sơn Đông (5 đảo), Giang Tô (2 đảo), Chiết Giang (31 đảo), Phúc Kiến (50 đảo), Quảng Đông (60 đảo), Quảng Tây (11 đảo) và Hải Nam (6 đảo). Theo thống kê, đến cuối năm 2010 toàn Trung Quốc đã khai thác lợi dụng được hơn 900 đảo không có người ở, trong đó sử dụng cho nông, ngư nghiệp là hơn 360 đảo, dùng cho du lịch hơn 210 đảo, dùng cho công nghiệp và giao thông hơn 200 đảo, dùng cho dịch vụ công hơn 130 đảo.

Qui định thời hạn sử dụng các hòn đảo không người ở này tối đa là 50 năm. Mọi việc liên quan đến vấn đề đảo không có người ở được thống nhất dưới sự tổ chức của Cục Hải dương. Cục này qui định rõ ràng chính xác về tiêu chuẩn lựa chọn đảo và trình tự phê duyệt. Sau khi được các Sở Hải dương các tỉnh, khu ven biển sơ tuyển, Ủy ban hành chính cấp tỉnh tiến hành phê duyệt nhiều vòng sau khi đã tham khảo ý kiến các ngành, các chuyên gia, và quần chúng.

Mọi đơn vị, cá nhân người Trung Quốc cũng như các doanh nghiệp vốn nước ngoài, nhân sĩ nước ngoài đều được quyền xin phép làm “chủ đảo”, muốn vậy phải đệ trình qui hoạch khai thác, lợi dụng cụ thể, sau khi trải qua các phương thức như đấu thầu... mà được duyệt, phải trả tiền quyền sử dụng, nói chung còn tương đối thấp, nhưng cũng được phân thành 6 bậc tùy theo loại đảo.

Tin cho biết, khu tự trị Choang Quảng Tây và tỉnh Hải Nam đã bước đầu tiến hành đăng ký đấu thầu quyền làm “chủ đảo” cho 11 và 6 đảo thuộc hải phận của họ,

Lưu ý Trong số 6 đảo mà Trung Quốc coi là của tỉnh Hải Nam đã có một hòn đảo nằm trong lãnh hải của Việt Nam. Hành động này đã bị người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng phản đối.

Có thể một số hòn đảo trong số 11 hòn đảo chưa có người ở của Khu tự trị Choang Quảng Tây và 5 đảo còn lại của tỉnh Hải Nam nằm trong lãnh hải của Việt Nam. Chúng ta hãy nâng cao cảnh giác và sẵn sàng đối phó với mọi âm mưu đen tối của họ.

D.D.D.

Nguồn: theo “Kinh Hoa thời báo” ngày 13/4/2011

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN