01/07/2011

Ý kiến thêm của người ký Tuyên cáo

Kính gửi Ban thu thập chữ ký cho Tuyên cáo (do các Nhân sĩ- Trí thức soạn thảo ngày 25-6-2011)

Một số cán bộ - đảng viên lão thành ở Đà Lạt, khi ký tên vào Tuyên cáo đã ghi thêm

Ý kiến thêm của người ký (chữ ký số 672 -673 -674), và đã trao bản “viết tay tại chỗ” này đến chúng tôi, nhờ chuyển đến Ban thu thập chữ ký cho bản Tuyên cáo.

Vậy xin kính chuyển.

Đà Lạt ngày 29-6-2011

Hà Sĩ Phu – Mai Thái Lĩnh

clip_image002

K/gửi Bộ Chính trị

Chủ tịch nước

Thủ tướng

Chúng tôi, sau khi xem bản Tuyên cáo của Nhân sĩ-Trí thức VN về hành động xâm lấn lãnh hải và đất liền của Việt Nam, thấy rằng: Tại sao ĐCSVN và CP [Chính phủ] Việt Nam không có hành động quyết liệt phản đối, trong khi đó lại đàn áp nhân dân biểu tình chống hành động xâm lược của Trung Quốc?

Trong t/hình ấy Bộ Ngoại giao ta [lại] phải sang Trung Quốc để ký tuyên bố chung tỏ sự hòa thuận với 16 chữ vàng và láng giềng 4 tốt, thật nhục nhã.

Chúng tôi là Đảng viên 50-60 tuổi Đảng không thể chịu đựng sự nhục nhã đó.

Nên có lời chất vấn Bộ Chính trị và yêu cầu có thái độ thích đáng trước tình hình./.

Phạm Tấn Nhị: nguyên chánh văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng (đã ký)

Hồ Du: cán bộ hưu trí, 60 năm tuổi Đảng (đã ký)

Đoàn Nhật Hồng: cán bộ tiền khởi nghĩa, 51 tuổi Đảng, huân chương Độc lập hạng II (đã ký)