19/10/2011

Gia đình Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ đề nghị Ủy ban nhân dân Phường Điện Biên trả lời khiếu nại của gia đình về thông báo số 33/TB-UBND ngày 23/9/2011 của UBND phường Điện Biên bằng văn bản

CNG HÒA XÃ HI CHNGHĨA VIT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

********

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2011

PHÚC ĐÁP GIY MI

V/v - Đề nghị trả lời khiếu nại bằng văn bản (lần 2)

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Điện Biên, Trần Mạnh Quân.

Tôi: Nguyn ThDương Hà

CMND số 010538534 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 09/5/2000;

Nghề nghiệp: Luật sư;

Hiện ở tại: 24 Điện Biên Phủ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội;

là vợ ông Cù Huy Hà Vũ hộ khẩu thường trú tại 24 Điện Biên Phủ, quận Ba Đình, thành

phố Hà Nội.

Vào hồi 12 giờ ngày 5/10/2011, tôi nhận được Giấy mời của UBND phường Điện Biên

do Phó chủ tịch Nguyễn Trọng Khanh ký mời tôi, đúng 9 giờ 00 ngày 06 tháng 10 năm

2011 (thứ Năm) tới trụ sở UBDN Phường để họp về việc đơn khiếu nại của tôi.

Vào hồi 9 giờ ngày 18/10/2011, khi tôi đang làm thủ tục chuyển viện (tôi nhập viện

ngày 10/10/201 vì Bệnh viện Nam Á không chữa được bệnh của tôi), thì tôi được tin ở

văn phòng của tôi có người của UBND Phường đến mang giấy mời tôi đến Phường để

họp về việc Khiếu nại của tôi và đã lập biên bản vì tôi không nhận giấy mời! Tôi có ý

kiến như sau:

Tôi nhà có mt mình, nên khi tôi không có nhà thì nghĩa là nhà không có ai. Việc

nhân viên nào đó của Ủy ban đến Văn phòng luật của tôi, đã được nhân viên văn phòng

nối điện thoại để nói chuyện với tôi và nói chuyện với bà bác sĩ Giám đốc bệnh viện,

nơi tôi đang làm thủ tục chuyển viện, rằng tôi đang ở bệnh viện và phải chuyển viện.

Vậy tại sao nhân viên Ủy ban Phường đó lại mời Tổ trưởng dân phố đến lập biên bản

rằng tôi không nhận giấy mời! Đây có phải là việc làm của cán bộ được pháp luật quy

định? Nhằm mục đích gì?

Ngày 5/10/2011 tôi đã có văn bản gửi ông Chủ tịch đề nghị ông Chủ tịch “giải quyết

khiếu nại lần đầu phải ra quyết định giải quyết khiếu nại bằng văn bản” theo đúng

Điều 37 Luật Khiếu nại Tố cáo (đính kèm). Vì trong đơn khiếu nại của tôi ngày

26/9/2011 tôi đã ghi rất rõ rằng:

1. Căn cứ Điều 141, 144, 676 của Bộ luật dân sự 2005 và Điều 24 của Luật hôn

nhân và gia đình 2000, Chương V: Điều 58 của Hiến pháp:

Tôi là vợ và là người đại diện theo pháp luật của ông Cù Huy Hà Vũ. Ông Cù Huy Hà

Vũ đang bị giam tại Trại giam số 5, Bộ Công an ở Yên Định, Thanh Hóa vì bị kết án

“Tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Ông Cù Huy

Hà Vũ là con đẻ ông Cù Huy Cận (ông Cù Huy Cận mất ngày 19/02/2005, ông Cận chết

không để lại di chúc) và là một trong những người thừa kế di sản của ông Cù Huy Cận

theo pháp luật. Ông Cù Huy Hà Vũ là con duy nhất (con nuôi và là cháu gọi bằng bác

ruột) của ông Ngô Xuân Diệu (Nhà thơ Xuân Diệu). Hành vi ra Thông báo số 33/TBUBND

ngày 23/9/2011 của Chủ tịch phường Điện Biên “V/v dừng kinh doanh để xử lý

vi phạm trật tự xây dựng” là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của ông

Cù Huy Hà Vũ được pháp luật bảo hộ.

2. Căn cứ Điều 30, 31 và 37 Luật khiếu nại, tố cáo.

Ngày 23/9/2011, Chủ tịch UBND phường Điện Biên ra Thông báo số 33/TB-UBND

“V/v dừng kinh doanh để xử lý vi phạm trật tự xây dựng” theo đó: “thông báo từ ngày

15/10/2011 anh Vũ Anh Tuấn chấm dứt kinh doanh và kê dọn tài sản… của hàng điện

thoại tại 24 Điện Biên Phủ” đây là hành vi hành chính trái pháp luật vì các lý do sau

đây.

Thứ nhất:

Thông báo số 33/TB-UBND ngày 23/9/2011 của Chủ tịch phường Điện Biên không nêu

ra căn cứ vào Quyết định xử lý vi phạm hành chính nào?

Thứ hai:

Ngay sau khi được thông báo lần đầu tiên về Quyết định số 4337/QĐ-UBND ngày

06/9/2010 của UBND thành phố Hà Nội “V/v: giao nhiệm vụ cho các Sở, ngành Thành

phố, UBND quận Ba Đình tổ chức thực hiện Quyết định số 474/TTg ngày 16 tháng 7

nam 1996 và số 315/QĐ-TTg ngày 21/3/2001 của Thủ tướng Chính phủ” căn cứ Điều

30 quy định: “Người khiếu nại lần đầu phải khiếu nại với người đã ra quyết định hành

chính hoặc cơ quan có cán bộ, công chức có hành vi hành chính mà người khiếu nại có

căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp

pháp của mình” và Điều 31 quy định: “Thời hiệu khiếu nại là 90 ngày, kể từ ngày nhận

được quyết định hành chính hoặc biết được có hành vi hành chính” Luật khiếu nại Tố

cáo, tôi đã có Đơn khiếu nại gửi Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thả

o.

Căn cứ Điều 37, Luật khiếu nại, tố cáo quy định: “Người giải quyết khiếu nại lần đầu

phải ra quyết định giải quyết khiếu nại bằng văn bản và gửi quyết định này cho

người khiếu nại”

Do đó, Thông báo số 33/TB-UBND “V/v dừng kinh doanh để xử lý vi phạm trật tự xây

dựng” là hành vi vi phạm Luật khiếu nại, tố cáo.

Thứ ba:

Liên quan đến cái gọi là vi phạm trật tự xây dựng tại 24 Điện Biên Phủ, Ba Đình, Hà

Nội: Kể từ ngày 28/1/2010 nhà ông Cù Huy Hà Vũ đã bị UBND phường Điện Biên, bất

chấp pháp luật và trái đạo lý, kết hợp với toàn bộ lực lượng công an, dân phòng,

phường, xóm, phố đến phá cái hàng rào được ông Cù Huy Hà Vũ cho xây lại ngay sau

cơn bão hồi tháng 11/2009 và cùng ngày hôm đó, 28/1/2010, chính Chủ tịch UBND

phường Điện Biên lại cho xây lại cái hàng rào đó lên cho đến nay, ông Vũ cũng như vợ

con, thân nhân của ông Vũ (những người có tên trong sổ hộ khẩu của gia đình nhà thơ

Xuân Diệu) không hề xây dựng gì tại 24 Điện Biên Phủ.

Thứ tư:

Cửa hàng điện thoại tại 24 Điện Biên Phủ là cơ sở liên kết kinh doanh của gia đình ông

Cù Huy Hà Vũ và ông Vũ Anh Tuấn, do đó UBND phường Điện Biên thông báo cho

ông Vũ Anh Tuấn yêu cầu chấm dứt kinh doanh là vi phạm pháp luật.

Cũng trong đơn Khiếu nại ngày 26/9/2011 tôi đã yêu cầu:

1- Chủ tịch UBND phường Điện Biên hủy ngay Thông báo số 33/TB-UBND

ngày 23/9/2011 “V/v dừng kinh doanh để xử lý vi phạm trật tự xây dựng”.

2- Yêu cầu UBND phường Điện Biên chấm dứt các hành vi gây cản trở hoạt

động kinh doanh của cửa hàng điện thoại tại 24 Điện Biên Phủ, Ba Đình, Hà

Nội.

Thưa ông Chủ tịch, thiết nghĩ đơn khiếu nại tố cáo ngày 26/9/2011, cũng như đơn phúc

đáp ngày 05/10/2011 của tôi đã viết rõ ràng về nội dung, dẫn luật đầy đủ. Vả lại, chắc

ông còn nhớ, cuộc họp tại UBND Phường ngày 23/9/2011 kết thúc, tôi và ông chú ruột

của chồng tôi là ông Cù Huy Thước đã gần 90 tuổi, đã phải chống gậy để leo lên, trở

xuống cầu thang gác đến phòng ông tổng cộng 6 lần, gặp ông 3 lần, gặp bà Liên khoảng

10 lần, gặp bà Nhiên, Bí thư Đảng ủy Phường khoảng 5 lần… mới xin được Biên bản

cuộc họp. Hiện tại tôi đang đau bệnh, không thể cứ đi lên đi xuống họp và xin biên bản

cuộc họp được. Nên một lần nữa tôi đề nghị ông hãy trả lời khiếu nại của tôi bằng văn

bản theo luật định vì thời hạn trả lời đơn Khiếu nại của tôi cũng sắp hết và chấm dứt

việc cho người đến văn phòng của tôi làm phiền nhân viên văn phòng tôi.

Trân trọng,

Nơi gửi:

- Như trên;

- Gia đình ông Vũ;

- Lưu (03b).

Người viết đơn

Nguyễn Thị Dương Hà

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

********

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2011

PHÚC ĐÁP GIẤY MỜI

V/v Trả lời khiếu nại thông báo số 33/TB-UBND ngày 23/9/2011

của UBND phường Điện Biên bằng văn bản

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Điện Biên, Trần Mạnh Quân.

Tôi: Nguyễn Thị Dương Hà

CMND số 010538534 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 09/5/2000;

Nghề nghiệp: Luật sư;

Hiện ở tại: 24 Điện Biên Phủ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội;

là vợ ông Cù Huy Hà Vũ hộ khẩu thường trú tại 24 Điện Biên Phủ, quận Ba Đình, thành phố

Hà Nội.

Vào hồi 12 giờ ngày 5/10/2011, tôi nhận được Giấy mời của UBND phường Điện Biên do Phó

chủ tịch Nguyễn Trọng Khanh ký mời tôi, đúng 9 giờ 00 ngày 06 tháng 10 năm 2011 (Thứ Năm)

tới trụ sở UBDN phường để họp giải quyết đơn khiếu nại của tôi. Tôi có ý kiến như sau:

Điều 37

Khi cần thiết, người giải quyết khiếu nại lần đầu gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với người khiếu

nại, người bị khiếu nại để làm rõ nội dung khiếu nại, yêu cầu của người khiếu nại và hướng

giải quyết khiếu nại.

Người giải quyết khiếu nại lần đầu phải ra quyết định giải quyết khiếu nại bằng văn bản và

phải gửi quyết định này cho người khiếu nại, người có quyền, lợi ích liên quan; khi cần thiết

thì công bố công khai quyết định giải quyết khiếu nại đối với người khiếu nại và người bị khiếu

nại”.

Thnht: Vì Giấy mời họp đưa quá muộn, nên tôi không thể thu xếp đến được.

Thhai: Trong Đơn khiếu nại ngày 26/9/2011, tôi đã viết rất rõ ràng nội dung khiếu nại và

yêu cầu của tôi (đính kèm photocopy). Vì vậy đề nghị ông Chủ tịch thực hiện đúng quy định

của pháp luật: Người giải quyết khiếu nại lần đầu phải ra quyết định giải quyết khiếu nại bằng

văn bản.

Trân trọng,

Nơi gửi:

- Như trên;

- Gia đình ông Vũ;

- Lưu (03b).

Người viết đơn

Nguyễn Thị Dương Hà

clip_image002

clip_image004

clip_image006

clip_image008